Bedömningsmatriser i WISEflow

Det finns flera fördelar med bedömningsmatriser. En bedömningsmatris kan bland annat underlätta bedömningsarbetet samt tydliggöra mål och kriterier för studenten. 

Författaren skapar bedömningsmatriser direkt i WISEflow och bedömningsmatriserna kan sedan användas i en FLOWassign eller FLOWlock.

Om ni är flera bedömare, går det att skapa en bedömningsmatris för respektive bedömare vilket innebär att bedömaren endast ser den matris som innehåller bedömningskriterier för den frågan läraren ska bedöma.

Skapa en bedömningsmatris.
Använd bedömningsmatris vid bedömning.

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.