This page in English

Forskningsprojekt

Orsaker och konsekvenser till kriminellt beteende

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Catherine Tuvblad

Forskningsämne

Kriminellt beteende utgör ett folkhälsoproblem. Inom kriminologin har sociologiska perspektiv varit den dominerande förklaringen till kriminellt beteende medan biologiska faktorer till stor del har ignorerats. Dessutom har den mesta av den kriminologiska forskningen varit baserad i USA, och kriminologiska forskare som undersöker biologiska faktorer måste ofta förlita sig på mindre, icke-representativa urval på grund av bristen på nationella amerikanska databaser som innehåller relevant information. Detta projekt kommer att använda Sveriges nationella register som möjliggör befolkningsövergripande analyser och state-of-the-art statistiska tekniker för att fördjupa förståelsen för rollen av biologiska (dvs genetiska) och sociala (dvs miljömässiga) påverkan på utvecklingen av kriminellt beteende, och hur kön och socioekonomisk status förändrar dessa biologiska och sociala influenser. Studien kommer också att undersöka konsekvenserna av kriminellt beteende.

Finansiärer

  • EU Horizon 2020

Samarbetspartners