This page in English

Forskningsprojekt

PETSS - Preschool TwinS in Sweden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

PETSS står för Preschool TwinS in Sweden. Det är en prospektiv longitudinell studie av tvillingar som leds av forskare vid Karolinska Institutet. Vi är formella samarbetspartners - medsökande på de beviljade externa medlen för studien från Vetenskapsrådet. Huvudfokus är på att förstå hur och varför normbrytande och kriminellt beteende är delvis är genetiskt underbyggt. En studie av mer än 1.000 en- och tvåäggstvillingar.

Projektledare: Docent Henrik Larsson, Karolinska institutet.

http://ki.se/meb/petss

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)