This page in English

Forskningsprojekt

Tidiga prediktorer för kognitiv förmåga och hjärnfunktion i normalt åldrande (IDA-BRAIN)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2026

Kontaktperson

Jonas Persson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det finns betydande individuella skillnader i kognitiv status, hjärnfunktion och välbefinnande i det normala åldrandet. Det har visat sig att tidiga faktorer i barndomen har stort inflytande på åldersrelaterad förändring, men karakterisering av dessa faktorer har visat sig svårt på grund av bristen av longitudinella studier som inkluderar hela livsspannet. I detta forskningsprojekt kommer vi att rekrytera deltagare från ett omfattande forskningsprogram som initierades 1965 och inkluderade alla barn i Örebro i årskurserna 3, 6 och 8 (IDA-programmet). Dessa deltagare är nu i en ålder där många förändringar i kognition och hjärnfunktion blir mer påtagliga (66–71 år), vilket gör det möjligt att undersöka om dessa förändringar är relaterade till faktorer i barndomen, såsom skolprestation, kognitiv förmåga, socio-emotionella faktorer, hemförhållanden och hälsostatus. Projektet inkluderar kognitiv testning, undersökning av hjärnans struktur och funktion med magnetkamera, test av hälsa och genetik samt välbefinnande. Projektet är unikt på så sätt att det inkluderar en stor mängd beteende- och hälsovariabler och har en lång uppföljningstid på 55 år. Detta möjliggör forskning över hela livsspannet där flera domäner inom hälsa, hjärnfunktion och beteende kan studeras. Ny kunskap inom detta område kan ha avgörande betydelse för prevention och förebyggande strategier för bibehållen kognitiv förmåga, god hälsa och välbefinnande i det normala åldrandet. 

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)