This page in English

Forskningsprojekt

Retrospektiv studie av unga människors erfarenheter (RESUMÉ-studien)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

RESUMÉ-studien - Retrospektiv studie av unga människors erfarenheter och upplevelser. Detta är en tvärsnitts- och retrospektiv studie av ett slumpmässigt urval av 2500 unga vuxna i Sverige (ålder 20-24 år). Datainsamlingen genomfördes under 2011. Huvudfokus är att studera tidiga erfarenheter av utsatthet i termer av våld och försummelse och på att förstå dess samband med psykosocial anpassning (t.ex. kriminalitet och alkoholproblem) samt hälsa, i ung vuxen ålder.

Finansiärer

  • Socialstyrelsen