This page in English

Forskningsprojekt

Riksidrottsförbundets hantering av Coronapandemin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2023

Kontaktperson

Daniel Alsarve

Riksidrottsförbundet (RF) är en paraplyorganisation som samlar 71 specialidrottsförbund, 19 RF-SISU distrikt och fördelar statens årliga stöd till idrotten. Under coronapandemin 2020–21 erhöll idrottsrörelsen via RF närmare 3,5 miljarder i extra stöd. Coronapandemin påverkade den svenska idrottsrörelsen på olika sätt och tvingade ledningen inom RF till snabba beslut utifrån ständigt förändrade premisser. Projektet utgörs av en kvalitativ studie och baseras på intervjuer med företrädare som under pandemin hade ledande roller inom RF. Syftet är att ge ett kunskapsbidrag om de antaganden och strategiska överväganden som gjordes av dessa företrädare under pandemin – och vilka lärdomar som i dag kan göras av detta.

Forskare