This page in English

Forskningsprojekt

Unga satsar jämt. Ett jämställdhetsprojekt om idrott och maskulinitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Daniel Alsarve

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Idrotten har den största publiken, är förebild för miljoner unga och fostrar varje dag flickor och pojkar till vuxna individer. Hur bra blir då samhället när idrotten gör pojkar till män, om värderingen av manlighet är att vara tuff och hård, där våldet är ett sätt att ta sig fram också inom och kring idrotten?

Eftersom befintligt jämställdhetsarbete inom idrotten går trögt och långsamt behöver vi hitta nya infallsvinklar och angreppssätt. Genom att upptäcka, ifrågasätta och förändra den stereotypa synen på vad som gör en pojke eller flicka till en framgångsrik idrottare kan vi göra skillnad både internt inom idrotten men också bidra till ett mer jämställt samhälle.

Den organiserade idrotten i Sverige har ett övergripande mål där jämställdhetsarbetet är viktigt. Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom idrottens alla områden. Vi menar att idrottsrörelsen har som uppgift att vara en del i samhällets jämställdhetsarbete. 

Projektet riktar sig till idrottsaktiva barn och ungdomar, unga ledare samt andra vuxna som leder och påverkar flickors och pojkar idrottande ex föräldrar, styrelser och andra ledare inom idrotten. Det långsiktiga målet är att barn och ungdomar ska delta i en jämställd idrott där man tränar och tävlar på lika villkor oavsett kön.

Forskare

Finansiärer

  • Länsstyrelsen Örebro län