This page in English

Hugo Hesser

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303548

Rum: L2632

Hugo Hesser
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Hugo Hesser

Hugo Hesser är psykolog och sedan 2019 professor i psykologi vid Örebro universitet, forskningsledare, ledamot och kontaktperson för forskningsmiljön Center for Health and Medical Psychology. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan hälsopsykologi och klinisk psykologi.

Forskning

Tyngdpunkten i hans forskning ligger på att identifiera gränsöverskridande psykologiska mekanismer bakom både psykisk och kroppslig ohälsa i syfte att kunna utveckla och förbättra psykologiska behandlingar.

Hugo Hesser är forskningsledare för ett flertal projekt med olika inriktning. Ett övergripande forskningsintresse är vidareutvecklingen av beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) på inlärningsteoretisk grund. Han har bland annat utvecklat och testat psykologiska behandlingar för en rad kroppsliga symptom som tinnitus, irritable bowel syndrome, IBS, och långvarig smärta. Han forskning omfattar även depression, fetma, diabetes, sömnproblem, ätstörningar, samt ilskrelaterade problem. Ett annat forskningsintresse är utveckling av internetförmedlad psykologisk behandling.  

Undervisning 

Han undervisar huvudsakligen på psykologprogrammet där han bland annat ansvarar för examensuppsatserna. Han har lång erfarenhet av undervisning i kvantitativ metod på olika nivåer inom akademin, inklusive forskarutbildning. För närvarande handledare han sex doktorander (varav tre som huvudhandledare) och en postdoktor.   

Samarbeten och övriga uppdrag 

Hugo Hesser har en rad nationella och internationella samarbeten och fungerar som statistisk rådgivare i en rad olika vetenskapliga sammanhang. Han har ett stort intresse för utvecklingen av kvantitativa metoder i klinisk psykologi och är bland annat statistisk rådgivare för den vetenskapliga tidskriften Internet Interventions. Han sitter även som ledamot i Forskningsetiska rådet vid Örebro universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag