This page in English

Hugo Hesser

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303548

Rum: L2632

Hugo Hesser

Om Hugo Hesser

Hugo Hesser är psykolog och professor i psykologi vid Örebro universitet sedan 2019, forskningsledare, ledamot och kontaktperson för forskningsmiljön Center for Health and Medical Psychology. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan hälsopsykologi och klinisk psykologi.

Forskning

Tyngdpunkten i hans forskning ligger på att identifiera gränsöverskridande psykologiska mekanismer bakom både psykisk och kroppslig ohälsa i syfte att kunna utveckla och förbättra psykologiska behandlingar.

Hugo Hesser är forskningsledare för ett flertal projekt med olika inriktning. Ett övergripande forskningsintresse är vidareutvecklingen av beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) på inlärningsteoretisk grund. Han har bland annat utvecklat och testat psykologiska behandlingar för en rad kroppsliga symptom som tinnitus, irritable bowel syndrome, IBS, och långvarig smärta. Han forskning omfattar även depression, fetma, diabetes, sömnproblem, ätstörningar, samt ilskrelaterade problem. Ett annat forskningsintresse är utveckling av internetförmedlad psykologisk behandling.  

Undervisning 

Han undervisar huvudsakligen på psykologprogrammet där han bland annat ansvarar för examensuppsatserna. Han har lång erfarenhet av undervisning i kvantitativ metod på olika nivåer inom akademin, inklusive forskarutbildning. För närvarande handledare han sex doktorander (varav tre som huvudhandledare) och en postdoktor.   

Samarbeten och övriga uppdrag 

Hugo Hesser har en rad nationella och internationella samarbeten och fungerar som statistisk rådgivare i en rad olika vetenskapliga sammanhang. Han har ett stort intresse för utvecklingen av kvantitativa metoder i klinisk psykologi och är bland annat statistisk rådgivare för den vetenskapliga tidskriften Internet Interventions. Han sitter även som ledamot i Forskningsetiska rådet vid Örebro universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Lalouni, M. , Hesser, H. , Bonnert, M. , Hedman-Lagerlöf, E. , Serlachius, E. , Olén, O. & Ljótsson, B. (2020). Breaking the vicious circle of fear and avoidance in children with abdominal pain: A mediation analysis. Journal of Psychosomatic Research, 140.
Forsström, D. , Lindner, P. , Jansson-Fröjmark, M. , Hesser, H. & Carlbring, P. (2020). GamTest: Psychometric Evaluation in a Low-Gambling General Population. Journal of Gambling Issues (44), 77-102.
Käll, A. , Jägholm, S. , Hesser, H. , Andersson, F. , Mathaldi, A. , Norkvist, B. T. , Shafran, R. & Andersson, G. (2020). Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Loneliness: A Pilot Randomized Controlled Trial. Behavior Therapy, 51 (1), 54-68.
Axelsson, E. , Hesser, H. , Andersson, E. , Ljotsson, B. & Hedman-Lagerlöf, E. (2020). Mediators of treatment effect in minimal-contact cognitive behaviour therapy for severe health anxiety: A theory-driven analysis based on a randomised controlled trial. Journal of Anxiety Disorders, 69.
Södermark, M. , Linton, S. J. , Hesser, H. , Flink, I. , Gerdle, B. & Boersma, K. (2020). What Works? Processes of Change in a Transdiagnostic Exposure Treatment for Patients with Chronic Pain and Emotional Problems. The Clinical Journal of Pain, 36 (9), 648-657.
Santoft, F. , Salomonsson, S. , Hesser, H. , Lindsäter, E. , Ljótsson, B. , Lekander, M. , Kecklund, G. , Öst, L. & et al. (2019). Mediators of Change in Cognitive Behavior Therapy for Clinical Burnout. Behavior Therapy, 50 (3), 475-488.
Santoft, F. , Salomonsson, S. , Hesser, H. , Lindsäter, E. , Ljótsson, B. , Lekander, M. , Kecklund, G. , Öst, L. & et al. (2019). Processes in cognitive behavior therapy for social anxiety disorder: Predicting subsequent symptom change. Journal of Anxiety Disorders, 67.
Vernmark, K. , Hesser, H. , Topooco, N. , Berger, T. , Riper, H. , Luuk, L. , Backlund, L. , Carlbring, P. & et al. (2019). Working alliance as a predictor of change in depression during blended cognitive behaviour therapy. Cognitive Behaviour Therapy, 48 (4), 285-299.
Hesser, H. , Hedman-Lagerlöf, E. , Andersson, E. , Lindfors, P. & Ljótsson, B. (2018). How does exposure therapy work? A comparison between generic and gastrointestinal anxiety-specific mediators in a dismantling study of exposure therapy for irritable bowel syndrome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 86 (3), 254-267.
Molander, P. , Hesser, H. , Weineland, S. , Bergwall, K. , Buck, S. , Jäder Malmlöf, J. , Lantz, H. , Lunner, T. & et al. (2018). Internet-based acceptance and commitment therapy for psychological distress experienced by people with hearing problems: a pilot randomized controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy, 47 (2), 169-184.
Forsström, D. , Jansson-Fröjmark, M. , Hesser, H. & Carlbring, P. (2017). Experiences of Playscan: Interviews with users of a responsible gambling tool. Internet Interventions, 8, 53-62.
Johansson, R. , Hesslow, T. , Ljótsson, B. , Jansson, A. , Jonsson, L. , Färdig, S. , Karlsson, J. , Hesser, H. & et al. (2017). Internet-based affect-focused psychodynamic therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial with 2-year follow-up. Psychotherapy, 54 (4), 351-360.
Hesser, H. , Axelsson, S. , Bäcke, V. , Engstrand, J. , Gustafsson, T. , Holmgren, E. , Jeppsson, U. , Pollack, M. & et al. (2017). Preventing intimate partner violence via the Internet: A randomized controlled trial of emotion-regulation and conflict-management training for individuals with aggression problems. Clinical Psychology and Psychotherapy, 24 (5), 1163-1177.
Hedman, E. , Hesser, H. , Andersson, E. , Axelsson, E. & Ljótsson, B. (2017). The mediating effect of mindful non-reactivity in exposure-based cognitive behavior therapy for severe health anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 50, 15-22.
Hesser, H. , Hedman, E. , Lindfors, P. , Andersson, E. & Ljótsson, B. (2017). The specific effect of systematic exposure in irritable bowel syndrome: Complier average causal effect analysis using growth mixture modeling. Psychological Medicine, 47 (15), 2653-2662.
Hadjistavropoulos, H. D. , Pugh, N. E. , Hesser, H. & Andersson, G. (2017). Therapeutic Alliance in Internet-Delivered Cognitive Behaviour Therapy for Depression or Generalized Anxiety. Clinical Psychology and Psychotherapy, 24 (2), 451-461.
Hadjistavropoulos, H. D. , Pugh, N. E. , Hesser, H. & Andersson, G. (2016). Predicting Response to Therapist-Assisted Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Depression or Anxiety Within an Open Dissemination Trial. Behavior Therapy, 47 (2), 155-165.
Kemani, M. K. , Hesser, H. , Olsson, G. L. , Lekander, M. & Wicksell, R. K. (2016). Processes of change in Acceptance and Commitment Therapy and Applied Relaxation for long-standing pain. European Journal of Pain, 20 (4), 521-531.
Forsström, D. , Hesser, H. & Carlbring, P. (2016). Usage of a responsible gambling tool: A descriptive analysis and latent class analysis of user behavior. Journal of Gambling Studies, 32 (3), 889-904.
Hesser, H. , Bånkestad, E. & Andersson, G. (2015). Acceptance of tinnitus as an independent correlate of tinnitus severity. Ear and Hearing, 36 (4), e176-e182.
Weineland, S. M. , Andersson, G. , Lunner, T. , Carlbring, P. , Hesser, H. , Ingo, E. , Molander, P. , Nordqvist, P. & et al. (2015). Bridging the gap between hearing screening and successful rehabilitation: Research protocol of a randomized controlled trial of motivational interviewing via internet. American Journal of Audiology, 24 (3), 302-306.
El Alaoui, S. , Hedman, E. , Kaldo, V. , Hesser, H. , Kraepelien, M. , Andersson, E. , Rück, C. , Andersson, G. & et al. (2015). Effectiveness of Internet-based cognitive-behavior therapy for social anxiety disorder in clinical psychiatry. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83 (5), 902-914.
Kemani, M. K. , Olsson, G. L. , Lekander, M. , Hesser, H. , Andersson, E. & Wicksell, R. K. (2015). Efficacy and cost-effectiveness of acceptance and commitment therapy and applied relaxation for longstanding pain: A Randomized Controlled Trial. The Clinical Journal of Pain, 31 (11), 1004-1016.
Molander, P. , Hesser, H. , Weineland, S. , Bergwall, K. , Buck, S. , Hansson-Malmlöf, J. , Lantz, H. , Lunner, T. & et al. (2015). Internet-based acceptance and commitment therapy for psychological distress experienced by people with hearing problems: Study protocol for a randomized controlled trial. American Journal of Audiology, 24 (3), 307-310.
Blom, K. , Tarkian Tillgren, H. , Wiklund, T. , Danlycke, E. , Forssén, M. , Söderström, A. , Johansson, R. , Hesser, H. & et al. (2015). Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: A randomized controlled non-inferiority trial. Behaviour Research and Therapy, 70, 47-55.
Dirkse, D. , Hadjistavropoulos, H. D. , Hesser, H. & Barak, A. (2015). Linguistic Analysis of Communication in Therapist-Assisted Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Generalized Anxiety Disorder. Cognitive Behaviour Therapy, 44 (1), 21-32.
Andersson, E. , Ljótsson, B. , Hedman, E. , Hesser, H. , Enander, J. , Kaldo, V. , Andersson, G. , Lindefors, N. & et al. (2015). Testing the Mediating Effects of Obsessive Beliefs in Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder: Results from a Randomized Controlled Trial. Clinical Psychology and Psychotherapy, 22 (6), 722-732.
Hesser, H. , Westin, V. Z. & Andersson, G. (2014). Acceptance as a mediator in internet-delivered acceptance and commitment therapy and cognitive behavior therapy for tinnitus. Journal of behavioral medicine, 37 (4), 756-767.
Hesser, H. & Andersson, G. (2014). Dimensional or Categorical Approach to Tinnitus Severity: an Item Response Mixture Modeling Analysis of Tinnitus Handicap. International Journal of Behavioral Medicine, 21 (6), 982-988.
Hedman, E. , Ljótsson, B. , Kaldo, V. , Hesser, H. , El Alaoui, S. , Kraepelien, M. , Andersson, E. , Rück, C. & et al. (2014). Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care. Journal of Affective Disorders, 155 (1), 49-58.
Ivarsson, D. , Blom, M. , Hesser, H. , Carlbring, P. , Enderby, P. , Nordberg, R. & Andersson, G. (2014). Guided internet-delivered cognitive behavior therapy for post-traumatic stress disorder: A randomized controlled trial. Internet Interventions, 1 (1), 33-40.
Ljótsson, B. , Hesser, H. , Andersson, E. , Lackner, J. M. , El Alaoui, S. , Falk, L. , Aspvall, K. , Fransson, J. & et al. (2014). Provoking symptoms to relieve symptoms: A randomized controlled dismantling study of exposure therapy in irritable bowel syndrome. Behaviour Research and Therapy, 55 (1), 27-39.
Hadjistavropoulos, H. D. , Pugh, N. E. , Nugent, M. M. , Hesser, H. , Andersson, G. , Ivanov, M. , Butz, C. G. , Marchildon, G. & et al. (2014). Therapist-assisted Internet-delivered cognitive behavior therapy for depression and anxiety: Translating evidence into clinical practice. Journal of Anxiety Disorders, 28 (8), 884-893.
Andersson, G. , Hesser, H. , Hummerdal, D. , Bergman-Nordgren, L. & Carlbring, P. (2013). A 3.5-year follow-up of Internet-delivered cognitive behavior therapy for major depression. Journal of Mental Health, 22 (2), 155-164.
Weise, C. , Kleinstäuber, M. , Hesser, H. , Westin, V. Z. & Andersson, G. (2013). Acceptance of Tinnitus: Validation of the Tinnitus Acceptance Questionnaire. Cognitive Behaviour Therapy, 42 (2), 100-115.
Johansson, R. , Björklund, M. , Hornborg, C. , Karlsson, S. , Hesser, H. , Ljótsson, B. L. , Rousseau, A. , Frederick, R. J. & et al. (2013). Affect-focused psychodynamic psychotherapy for depression and anxiety through the internet: A randomized controlled trial. PeerJ, 2013 (1).
Andersson, G. , Hesser, H. , Cima, R. F. F. & Weise, C. (2013). Autobiographical Memory Specificity in Patients with Tinnitus Versus Patients with Depression and Normal Controls. Cognitive Behaviour Therapy, 42 (2), 116-126.
Andersson, G. , Sarkohi, A. , Karlsson, J. , Bjärehed, J. & Hesser, H. (2013). Effects of two forms of internet-delivered cognitive behaviour therapy for depression on future thinking. Cognitive Therapy and Research, 37 (1), 29-34.
Ljótsson, B. , Hesser, H. , Andersson, E. , Lindfors, P. , Hursti, T. , Rück, C. , Lindefors, N. , Andersson, G. & et al. (2013). Mechanisms of change in an exposure-based treatment for irritable bowel syndrome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81 (6), 1113-1126.
Hedman, E. , Mörtberg, E. , Hesser, H. , Clark, D. M. , Lekander, M. , Andersson, E. & Ljótsson, B. (2013). Mediators in psychological treatment of social anxiety disorder: Individual cognitive therapy compared to cognitive behavioral group therapy. Behaviour Research and Therapy, 51 (10), 696-705.
Ljótsson, B. , Andersson, E. , Lindfors, P. , Lackner, J. M. , Grönberg, K. , Molin, K. , Norén, J. , Romberg, K. & et al. (2013). Prediction of symptomatic improvement after exposure-based treatment for irritable bowel syndrome. BMC Gastroenterology, 13 (1).
Andersson, G. , Hesser, H. , Veilord, A. , Svedling, L. , Andersson, F. , Sleman, O. , Mauritzson, L. , Sarkohi, A. & et al. (2013). Randomised controlled non-inferiority trial with 3-year follow-up of internet-delivered versus face-to-face group cognitive behavioural therapy for depression. Journal of Affective Disorders, 151 (3), 986-994.
Hesser, H. & Hesser, H. (2013). Special Issue on Tinnitus. Cognitive Behaviour Therapy, 42 (2), 81-83.
Weise, C. , Hesser, H. , Andersson, G. , Nyenhuis, N. , Zastrutzki, S. , Kröner-Herwig, B. & Jäger, B. (2013). The role of catastrophizing in recent onset tinnitus: Its nature and association with tinnitus distress and medical utilization. International Journal of Audiology, 52 (3), 177-188.
Hesser, H. , Gustafsson, T. , Lundén, C. , Henrikson, O. , Fattahi, K. , Johnsson, E. , Zetterqvist Westin, V. , Carlbring, P. & et al. (2012). A randomized controlled trial of Internet-delivered cognitive behavior therapy and acceptance and commitment therapy in the treatment of tinnitus. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80 (4), 649-661.
Hesser, H. , Weise, C. , Westin, V. Z. & Andersson, G. (2011). A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive-behavioral therapy for tinnitus distress. Clinical Psychology Review, 31 (4), 545-553.
Brinkborg, H. , Michanek, J. , Hesser, H. & Berglund, G. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49 (6-7), 389-398.
Westin, V. Z. , Schulin, M. , Hesser, H. , Karlsson, M. , Noe, R. Z. , Olofsson, U. , Stalby, M. , Wisung, G. & et al. (2011). Acceptance and Commitment Therapy versus Tinnitus Retraining Therapy in the treatment of tinnitus: A randomised controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49 (11), 737-747.
Bendelin, N. , Hesser, H. , Dahl, J. , Carlbring, P. , Nelson, K. Z. & Andersson, G. (2011). Experiences of guided Internet-based cognitive-behavioural treatment for depression: A qualitative study. BMC Psychiatry, 11.
Ljótsson, B. , Hedman, E. , Andersson, E. , Hesser, H. , Lindfors, P. , Hursti, T. , Rydh, S. , Rück, C. & et al. (2011). Internet-delivered exposure-based treatment vs. Stress management for irritable bowel syndrome: A randomized trial. American Journal of Gastroenterology, 106 (8), 1481-1491.
Hesser, H. , Weise, C. , Rief, W. & Andersson, G. (2011). The effect of waiting: A meta-analysis of wait-list control groups in trials for tinnitus distress. Journal of Psychosomatic Research, 70 (4), 378-384.
Hesser, H. , Westin, V. , Hayes, S. C. & Andersson, G. (2009). Clients' in-session acceptance and cognitive defusion behaviors in acceptance-based treatment of tinnitus distress. Behaviour Research and Therapy, 47 (6), 523-528.
Hesser, H. , Pereswetoff-Morath, C. E. & Andersson, G. (2009). Consequences of Controlling Background Sounds: The Effect of Experiential Avoidance on Tinnitus Interference. Rehabilitation Psychology, 54 (4), 381-389.
Hesser, H. & Andersson, G. (2009). The role of anxiety sensitivity and behavioral avoidance in tinnitus disability. International Journal of Audiology, 48 (5), 295-299.

Böcker

Hesser, H. & Andersson, G. (2015). Introduktion till metaanalys och systematiska översikter. Lund: Studentlitteratur AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hesser, H. (2019). Tinnitus. I: Ali Sarkohi, Gerhard Andersson, Somatisk sjukdom: ett biopsykosocialt perspektiv (ss. 217-243). Lund: Studentlitteratur AB.
Andersson, G. , Hesser, H. & McKenna, L. (2016). Psychological mechanisms and tinnitus. I: David M Baguley, Marc Fagelson, Tinnitus: Clinical and research perspectives (ss. 63-73). San Diego: Plural Publishing, Inc..