This page in English

Forskningsprojekt

Inget ljud låter så högt som det ljud som du inte vill höra - Negativa konsekvenser av att tränga undan (tinnitusliknande) ljud

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2021

Kontaktperson

Hugo Hesser

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Suppression är en uppmärksamhetsstrategi som syftar till att hålla en besvärande upplevelse utanför medvetandet. Tidigare forskning har kunnat visa på att denna typ av mentala strategi inte bara är ineffektiv när det kommer till att reglera tankar, känslor och fysiologiska sensationer utan också resulterar i en ”bumerangeffekt” där den bortträngda upplevelsen återkommer med förnyad kraft och intensitet över tid.

Detta projekt avser att undersöka om samma typ av fenomen uppstår när normalhörande individer använder denna mentala strategi för att hantera uppgiftsstörande ljud som väcker känslomässiga reaktioner. Detta kommer att utforskas i en serie experiment. Resultatet från detta projekt kan få avgörande betydelse för förklaringsmodeller för utvecklingen av tinnitusbesvär.

Forskningshuvudman: Linköpings universitet

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)