This page in English

Forskningsprojekt

Känsloreglering och ätstört beteende

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Hugo Hesser

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det finns en tydlig koppling mellan ätstörningar och känsloregleringssvårigheter, men i nuläget är det oklart hur denna information kan används för att bedöma, gruppera och behandla individer med ätstörningar.

Syftet med detta projekt är trefaldigt: 1) undersöka möjligheten att utveckla ett alternativ sätt att gruppera individer med ätstörningsproblematik baserat på känsloregleringssvårigheter; 2) studera sambanden mellan känsloreglering, intolerans för inre upplevelser och ätbeteende; och c) testa en ny komplementär behandling med fokus på känsloreglering för ätstörningar. Data från nationella ätstörningsregister, intensiva mätningar och experimentella kliniska prövningar kommer att användas i projektet.

Forskningshuvudman: Linköpings universitet

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners