Forskningsprojekt

Snabbspåret, mot vadå?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sedan 2016 har över 200 personer med utländsk lärarexamen deltagit i utbildningen “Att arbeta som lärare i svensk skola och förskola” vid Örebro Universitet. Kursen är en del av det så kallade Snabbspåret, en statlig satsning där nyanlända med tidigare erfarenhet eller utbildning i bristyrken fått möjlighet att delta i en skräddarsydd utbildningsinsats med syfte att skapa en snabbare väg in på den svenska arbetsmarknaden. Vårterminen 2020 avvecklas satsningen i sin nuvarande form. I samband med detta är det viktigt att ta tillvara på de erfarenheter deltagare och ansvariga haft av kursen.

Generellt finns ett stort behov av kunskap kring hur gruppen nyanlända akademiker uppfattar mötet med högre utbildning och de möjligheter och utmaningar det rymmer. Erfarenheterna är viktiga för att analysera och stärka universitetens beredskap att möta studentgrupper präglade av ökad mångfald, men också för att analysera huruvida utbildningen ger de erfarenheter och redskap som behövs för att ta sig vidare in i det svenska samhället.

I projektet undersöks, beskrivs och analyseras hur studenter vid snabbspåret upplevt och påverkats av sin utbildning. Analysen fokuserar vilka utmaningar och möjligheter som finns i de sociala och pedagogiska processer som initierats inom snabbspåret, samt vilka förutsättningar de gett för yrkesliv och/eller vidare studier. Målsättningen är att ta tillvara på gruppens erfarenheter, och genom projektet skapa förutsättningar för ökad reflexivitet och utveckling av den högre utbildningen som kan komma målgruppen till nytta.

Forskare

Finansiärer

  • Arbetsförmedlingen

Samarbetspartners

  • Huda Haj Irsan, Örebro universitet