Forskningsprojekt

Politik, Protest, Påverkan - Antirasistiska mobiliseringar i Östersjöregionen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2020

Kontaktperson

Jan Jämte

Forskningsämne

I projektet undersöks relationen och växelspelet mellan antirasistiska rörelseaktivister, politiker och tjänstemän i samband med betydande rörelsekampanjer genomförda av den antirasistiska rörelsen i Sverige. Projektet syftar till att studera vilka huvudsakliga faktorer som främjar respektive motverkar kontakt och samarbete mellan aktivister och politiker eller tjänstemän, samt hur de inblandade aktörerna upplever konsekvenserna av denna interaktion.

Forskare

Finansiärer