Forskningsprojekt

Samverkan och konflikt kring förebyggandet av våldsbejakande extremism

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2021

Kontaktperson

Jan Jämte

Forskningsämne

Syftet med detta projekt är att studera hur lokala myndighetspersoner inom främst skola, socialförvaltning och polis gemensamt arbetar för att implementera nationella direktiv som syftar till att motverka ungdomars rekrytering till ”våldsbejakande extremism” – och hur myndighetspersoner från dessa yrkesgrupper uppfattar sin egen roll i denna verksamhet.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)