This page in English

Forskningsprojekt

Linjen mellan högstadiet och högre utbildning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2020

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Tidigare forskning visar tydligt att elever från studieovana hem söker sig i lägre utsträckning till högskolestudier även när de presterar väl på gymnasiet. Trots att ett antal pedagogiska insatser har försökt öka andelen elever från studieovana bakgrunder inom högre utbildning, utmärker sig Linje 14 vid Örebro universitet som ett av de längst pågående sådana initiativen. Genom en analys av longitudinell statistisk data samt omfattande kvalitativt material undersöker forskningsprojektet i vilken mån, i vilken utsträckning och på vilka sätt denna verksamhet bidrar till att skapa förutsättningar för breddad rekrytering och breddat deltagande bland elever och studenter från studieovana miljöer.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet