This page in English

Mats Deutschmann

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303562

Rum: F3166

Mats Deutschmann

Om Mats Deutschmann

Mats Deutschmann är professor i engelska. Hans forskning berör framför allt frågor kring språk, makt och identitet, något som färgats av hans egen uppväxt i olika kulturella och språkliga kontexter. Just nu arbetar han bland annat med två projekt, finansierade av Vetenskaprådet och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som undersöker språk och stereotyper.

För mer information se följande beskriving:
https://www.oru.se/forskning/nya-professorer/professorer-2017/mats-deutschmann/

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Vishwanatha, K. , Hakelind, C. , Steinvall, A. , Svensson, J. & Deutschmann, M. (2021). Interpersonal complementarity and gender: Contextual influences on perception of personality. Social behavior and personality, 49 (6).
Lindvall-Östling, M. , Deutschmann, M. & Steinvall, A. (2020). An Exploratory Study on Linguistic Gender Stereotypes and their Effects on Perception. Open Linguistics, 6, 567-583.
Deutschmann, M. & Steinvall, A. (2020). Combatting Linguistic Stereotyping and Prejudice by Evoking Stereotypes. Open Linguistics, 6 (1), 651-671.
Deutschmann, M. & Steinvall, A. (2020). Language, Prejudice, Awareness, and Resistance. Open Linguistics, 6 (1), 708-712.
Dennhag, I. , Steinvall, A. , Hakelind, C. & Deutschmann, M. (2019). Exploring gender stereotypes about interpersonal behavior and personality factors using digital matched-guise techniques. Social behavior and personality, 47 (8), 1-13.
Wang, A. , Steinvall, A. & Deutschmann, M. (2014). Who owns the floor?: Examining participation in a collaborative learning scenario between student teachers and active professionals in second life. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 5 (1), 34-53.
Deutschmann, M. , Ädel, A. , Garettson, G. & Walker, T. (2009). Introducing Mini-McCALL: a pilot version of the Mid-Sweden Corpus of Computer-Assisted Language Learning. ICAME Journal/International Computer Archive of Modern English (33), 21-44.
Lindgren, E. , Sullivan, K. , Deutschmann, M. & Steinvall, A. (2009). Supporting Learner Reflection in the Language Translation Class. International Journal of Information Communication Technologies and Human Development, 1 (3), 26-48.

Doktorsavhandlingar

Deutschmann, M. (2003). Apologising in British English. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindvall-Östling, M. , Deutschmann, M. & Steinvall, A. (2019). “Oh It Was a Woman! Had I Known I Would Have Reacted Otherwise!”: Developing Digital Methods to Switch Identity-Related Properties in Order to Reveal Linguistic Stereotyping. I: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg and Ylva Lindberg, Virtual Sites as Learning Spaces: Critical Issues on Languaging Research in Changing Eduscapes (ss. 207-239). England: Palgrave Macmillan.
Deutschmann, M. , Steinvall, A. & Wang, A. (2019). Participating on More Equal Terms?: Power, Gender, and Participation in a Virtual World Learning Scenario. I: K. Becnel, Emerging Technologies in Virtual Learning Environments (ss. 67-94). . IGI Global.
Zelime, J. & Deutschmann, M. (2018). Conflicting ideologies: When the ideological Meets the Perceived and Operational: - A Study of primary teachers' attitudes, perceptions and practice of Seychelles Creole (Kreol Seselwa) and English as mediums of instruction in the Seychelles Primary Schools. I: Kari Smith, Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning: Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå? (ss. 129-151). Bergen, Norge: Fagbokforlaget.
Deutschmann, M. , Steinvall, A. & Lagerström, A. (2016). Raising Language Awareness Using Digital Media: Methods for Revealing Linguistic Stereotyping. I: Matt Hayler and Gabrielle Griffin, Research methods for creating and curating data in the digital humanities (ss. 158-180). Edinburgh: Edinburgh University Press.
Deutschmann, M. & Vu, M. T. (2015). Computer assisted language learning in language education: an overview of theories, methods, and current practices. I: Eva Lindgren & Janet Enever, Språkdidaktik: researching language teaching and learning (ss. 43-60). Umeå: Department of Language Studies, Umeå University.
Ivanov, S. , Deutschmann, M. & Enever, J. (2015). Researching language-in-education policies: evidence from the Seychelles, Russia and the European Union. I: Eva Lindgren and Janet Enever, Språkdidaktik: researching language teaching and learning (ss. 85-101). Umeå: Department of Language Studies, Umeå University.
Deutschmann, M. (2013). Creating Online Community: Challenges and Solutions. I: Kirk P.H. Sullivan, Peter E. Czigler and Jenny M. Sullivan Hellgren, Cases on Professional Distance Education Degree Programs and Practices: Successes, Challenges, and Issues (ss. 86-111). Hershey: IGI Global.
Deutschmann, M. & Richardson, D. (2013). Framåtblick. I: Stefan Hrastinski, Nätbaserad utbildning: en introduktion (ss. 99-102). Malmö: Studentlitteratur AB.
Deutschmann, M. (2011). Debating Across Borders. I: Anders D. Olofsson och J. Ola Lindberg, Informed Design of Educational Technologies in Higher Education: Enhanced Learning and Teaching (ss. 241-269). Hershey PA: Information Science Reference.
Lindgren, E. , Sullivan, K. , Zhao, H. , Deutschmann, M. & Steinvall, A. (2011). Developing Peer-to-Peer Supported Reflection as a Life-Long Learning Skill: an Example from the Translation Classroom. I: Susheel Chhabra & Hakikur Rahman, Human Development and Global Advancements through Information Communication Technologies: New Initiatives (ss. 188-210). Hershey USA: IGI Global.
Deutschmann, M. & Molka-Danielsen, J. (2009). Future Directions for Learning in Virtual Worlds. I: Molka-Danielsen, J & M. Deutschmann, Learning and teaching in the virtual world of second life (ss. 185-190). Trondheim: Tapir Academic Press.
Deutschmann, M. , Dyrvold, K. , Gregersdotter, K. , Sheppard, N. & McIntyre, D. (2006). Kollaborativ inlärning som startpunkt för utveckling av internetkurser inom ämnet engelska. I: Patrik Svensson, Från vision till praktik: språkutbildning och informationsteknik (ss. 215-240). Härnösand: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.
Deutschmann, M. (2006). Social variation in the use of apology formulae in the British National Corpus. I: Antoinette Renouf & Andrew Kehoe, The changing face of corpus linguistics (ss. 205-221). Amsterdam: Rodopi.
Deutschmann, M. , Lindgren, E. , Steinvall, A. & Sullivan, K. (2005). Peer-based intervention och key-stroke logging som hjälpmedel för att stimulera språkinlärning i översättningsundervisningen. I: E. Larsson Ringqvist & I. Valfridsson, Forskning om undervisning i främmande språk: rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 2004 (ss. 65-75). Växjö universitet: Växjö university press.

Konferensbidrag

Mähler, R. , Steinvall, A. , Svensson, J. , Lindvall-Östling, M. & Deutschmann, M. (2018). “See me! Not my gender, race, or social class”: Combating Stereotyping and prejudice mixing digitally manipulated experience with classroom debriefing. I: Eetu Mäkelä, Mikko Tolonen, Jouni Tuominen, DHN Helsinki 2018 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference stein(DHN 2018), Helsinki, Finland, March 7-9, 2018.
Deutschmann, M. , Steinvall, A. & Lagerström, A. (2011). Gender-Bending in Virtual Space: Using Voice-Morphing in Second Life to Raise Sociolinguistic Gender Awareness. I: Sławomir Czepielewski, Learning a Language in Virtual Worlds A Review of Innovation and ICT in Language Teaching Methodology, International Conference, Warsaw, 17th November 2011. Konferensbidrag vid V-lang International Conference, Warsaw, 17th November 2011 (ss. 54-61). Warsaw: Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration.
Deutschmann, M. & Nykvist, B. (2010). M-learning to empower the learner and to facilitate informal study groups. I: Rebecca Stromeyer, eLearning Africa 2010, 5th International Conference on ICT for Development, Education and Training. Konferensbidrag vid eLearning Africa 2010, 5th International Conference on ICT for Development, Education and Training, Lusaka, Zambia, May 26-28, 2010 (ss. 356-359). Berlin: ICWE GmbH.
Minugh, D. , Shaw, P. , Deutschmann, M. , Hincks, R. , Hudson, J. & Nygren, Å. (2009). An Inter-University Platform for Sharing and Collaborating in English Studies: Creating SEED (Sweden's English Educational Database for tertiary education). I: Päivi Juvonen, Language and Learning Papers from the ASLA Symposium in Stockholm, 7-8 November, 2008. Konferensbidrag vid ASLA:s höstsymposium, Stockholm, Sweden, November 7-8, 2008 (ss. 127-140). Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.
Deutschmann, M. & Nykvist, B. (2009). Enhancement of In-Service Teachers Training Programme through Mobile Phones in Tanzania. I: Rebecca Stromeyer, E-learning Africa, 4th International Conference on ICT for Development, Education and Training. Konferensbidrag vid 4th International Conference on ICT for Development, Education and Training, Dakar, Senegal, May 27-29, 2009 (ss. 17-19).
Molka-Danielsen, J. & Deutschmann, M. (2009). Examining the Design of Learning Activities in Second Life through the Lens of Activity Theory. I: John Krogstie, Norwegian Symposium on Information Technology and Organisations 2009. Konferensbidrag vid Norwegian Symposium on Information Technology and Organisations 2009 (NOKOBIT 2009), Trondheim, Norway, November 23-25, 2009 (ss. 1-12). Trondheim: Tapir Academic Press.
Molka-Danielsen, J. , Richardson, D. , Deutschmann, M. & Carter, B. (2007). Teaching Languages in a Virtual World. I: NokobIT 2007 Proceedings. Konferensbidrag vid NokobIT 2007, Oslo, Norway, November 19-21, 2007 (ss. 97-109). Trondheim: Tapir University Press.

Samlingsverk (redaktör)

Molka-Danielsen, J. (ed.) & Deutschmann, M. (ed.) (2009). Learning and teaching in the virtual world of second life (1ed.). Trondheim: Tapir Academic Press.