This page in English

Mats Deutschmann

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bWF0cy5kZXV0c2NobWFubjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303562

Rum: F3166

Mats Deutschmann

Om Mats Deutschmann

Mats Deutschmann är professor i engelska. Hans forskning berör framför allt frågor kring språk, makt och identitet, något som färgats av hans egen uppväxt i olika kulturella och språkliga kontexter. Just nu arbetar han bland annat med två projekt, finansierade av Vetenskapsrådet och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som undersöker språk och stereotyper.

För mer information se följande beskrivning:
https://www.oru.se/forskning/nya-professorer/professorer-2017/mats-deutschmann/

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)