This page in English

Forskningsprojekt

Ett nätverk för flerspråkig utbildning i Afrika söder om Sahara

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Mats Deutschmann

Forskningsmiljöer

Projektet ämnar bygga ett nätverk som syftar till att konsolidera, sprida och bygga ny kunskap kring flerspråkig undervisning (MLE) i Söder om Sahara Afrika (SSA), och att utveckla långsiktiga forskningssamarbeten mellan experter inom detta område i SSA och Europa. Nätverket syftar till att föra samman forskare och utövare som arbetar med flerspråkig undervisning i SSA för att utbyta och samla kunskap och praktiska erfarenheter i regionen. Aktiviteter består av att identifiera, utveckla och formulera relevanta utvecklingsområden för MLE i SSA, framförallt i samarbete med aktiva lärare. Utifrån detta bygger vi sedan och söker medel för praktiknära forskningsprojekt som bygger på aktionsforskning. Planerade aktiviteter under de två åren består bland annat av en interaktiv hemsida, ett antal fysiska workshops och möten mellan forskare och lärare för att identifiera och formulera problemområden som ska utgöra grunden för en eller flera forskningsansökningar.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)