This page in English

Forskningsprojekt

Att förstå förståelse - Stödja förståelse i klassrummet genom förståelse av läroplansstrukturer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2027

Kontaktperson

Mats Deutschmann

Forskningsmiljöer

Många kontexter i Söder om Sahara Afrika (SSA) applicerar så kallade subtraktiva övergångsmodeller där modersmålet helt utesluts från utbildningssammanhang efter övergången till undervisning på ett andra språk- L2 (engelska t ex). Mycket forskning tyder på att dessa system har mycket negativa effekter för elevernas långsiktiga akademiska prestationer. Med ambitionen att motverka de negativa effekterna av sådan politik så att alla barn kan få tillgång till och utvecklas inom utbildning genom ett språkbruk de förstår, bygger det aktuella projektet ny kunskap kring flerspråkig undervisning i SSA, och hur första språket kan användas för att stödja lärande i klassrummet. Mer specifikt syftar projektet till att få en bättre och systematisk förståelse för de vägledande principerna bakom språk-i-utbildningspolicyer. Genom intervjuer och observationer undersöker projektet också hur språkpolitiska direktiv omsätts i praktiken.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)