This page in English

Forskningsprojekt

Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2021

Kontaktperson

Mats Deutschmann

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Stereotyper och fördomar är kulturellt bundna. Det som anses vara en bra eller dålig egenskap i en kultur bedöms inte nödvändigtvis på samma sätt i en annan kultur. För att förstå sina egna mönster och beteenden och se på andra med öppnare och friare ögon kan tvärkulturella och interkulturella perspektiv vara upplysande. Det är i detta ljus om projektet C-RAVE ska förstås. Det föreslagna 5-årsprojektet bygger vidare på RAVE, (Raising Awareness through Virual Experiencing) vars övergripande syfte är att utveckla en effektiv metod för att belysa hur sociolingvistiskt grundade fördomar och stereotyper påverkar hur vi bedömer andra. C-RAVE introducerar även en tvärkulturell dimension i denna frågeställning.

Läs mer om projektet här

Forskare

Finansiärer

  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Samarbetspartners