This page in English

Forskargrupp

Urban och regional utveckling

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningsämne

Information finns endast på engelska. 

Forskare

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Riksantikvarieämbetet