This page in English

Forskningsprojekt

Rörlighet och karriärvägar inom svensk besöksnäring

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Lundmark

Forskningsämne

Syftet med projektet är att analysera besöksnäringens arbetsmarknad genom att identifiera mönster och framgångsfaktorer bakom arbetstagares karriärsteg inom turismbranschen samt faktorer som påverkar rörlighet och personalomsättning ur ett företags- och arbetsplatsperspektiv.

Projektet bygger på analyser av data om företag/arbetsplatser och individer som kan följas över tid, samt på intervjuer med arbetstagare. Kombinationen av dessa två metoder kommer att kunna ge både kunskap om generella mönster och orsakssamband och specifik kunskap om individers beslut och motiv till karriärvägar.

Forskare

Finansiärer

  • Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)