Forskningsprojekt

Form och innehåll i svensk nutida stadsnära tätortsutveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Lundmark

Forskningsämne

Avhandlingsprojekt: Peter Sundström
Huvudhandledare: Mats Lundmark
Biträdande handledare: Jan Amcoff

Forskare

Samarbetspartners

  • Jan Amcoff