Forskningsprojekt

Kunskapsbank Bergslagen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Lundmark

Forskningsämne

Projektet är långsiktigt och finansieras på olika sätt över tiden. Forskningen handlar bland annat om ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på omvandlingen i Bergslagsregionen i modern tid. Olika teman som behandlas är industriell strukturomvandling, kvinnors företagande, upplevelseindustrins framväxt, arbetsmarknadens omvandling, demografiska processer och flyttningsmönster, holländska familjers etablering i regionen mm. Projektets nyttjar bland annat en registerbaserad, longitudinell databas på individnivå som byggts upp i samarbete med SCB, och som sträcker sig från 1990-2008.

Forskare

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Riksantikvarieämbetet

Samarbetspartners