Forskningsprojekt

Attraktivitet och sårbarhet i fjällturismbygder 2

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Lundmark

Forskningsämne

Avhandlingsprojekt: Peter Möller
Huvudhandledare: Erik Westholm
Biträdande handledare: Helena Kåks
Mats Lundmark

Forskare