This page in English

Forskningsprojekt

Europeisk historisk forskning om biografen, filmen och minnen därav

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Jernudd

Forskningsämne

Fem personer i en biografsalongProjektmedlemmarna utforskar Bio Roxy på konferens i Örebro 2017.
I det medievetenskapliga ämnesområdet "new cinema history" fördjupas den historiska förståelsen för hur film är en del av populärkulturer såväl som människors fritid och vardag. Det sker genom studier av distribution, visning och konsumtion av film. Ofta har det varit fallstudier, som sökt svar på hur film som internationell kulturform formats i lokala sammanhang.

Komparativa studier över nationella gränser existerar knappt. Detta forskningsinitiativ vill råda bot på detta. I projektet utvecklas metoder för jämförande historisk forskning om biografer, filmrepertoarer och biograf/filmminnen, undersöka digitala möjligheter att dela meta-data och tillgängliggöra resultat; vi vill därtill undersöka möjligheten att utveckla gemensamma studier.

Forskargrupper

Finansiärer

 • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Samarbetspartners

 • Aylin Orbasli, (Oxford Brookes University, UK)
 • Clara Pafort-Overduin (University of Utrecht, The Netherlands)
 • Daniël Biltereyst (Ghent University, Belgium)
 • Daniela Treveri Gennari (Oxford Brookes University, UK)
 • Eliza Ravazzoli (EURAC, Italy)
 • John Sedgewick (University of Portsmouth, UK
 • Jolanda Visser (University of Amsterdam, The Netherlands)
 • Julia Noordegraaf (University of Amsterdam, The Netherlands)
 • Lies Van de Vijver (Ghent University, Belgium)
 • Lorenzo Fenoglio (Memoro, Italy)
 • Marco Rendina (Instituto Luce, Italy)
 • Pavel Skopal (Brno University, Czech Republic)
 • Philippe Meers (University of Antwerp, Belgium)
 • Pierluigi Ercole (De Montfort University, UK)
 • Terezia Porubcanska (Mazaryk University, Czech Republic)
 • Tunnis Van Oort (University of Amsterdam, The Netherlands)
 • Waydi Miranda Perez (Universidad De Amberes/Universidad Iberoamericana, Mexico)