This page in English

Per Wretenberg

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303532

Rum: C4220

Per Wretenberg
Forskningsämne

Om Per Wretenberg

Per Wretenberg är övergripande ansvarig för forskning, utbildning och utveckling inom området ortopedisk kirurgi vid ORU och Ortopedkliniken Region Örebro Län. Han handleder ett flera doktorander som forskar inom olika områden, allt från prekliniska studer av ledbrosk till rygg- och protes kirurgi. Han har under 4 år varit ansvarig för  läkarprogrammets Tema neuro och rörelse och är nu fortsatt en del av tema gruppen för läkarutbildningen i ortopedi och neurologi.

Hans forskning har huvudsakligen inriktats på biomekanik och ledprotes. Han är huvudansvarig för ett större utvecklingsprojekt gällande hur ledproteser kan sättas in med högre precision (navigering) samt tekniker för att utvärdera hur nya implantat fungerar i kroppen. 

Per Wretenberg är också mycket kliniskt aktiv med huvudintresse för höft- och knäproteskirurgi, inklusive så kallad revisioner (protes byten). På ortopedkliniken har han varit med att bygga upp ett av landets största proteskirurgi centra lokaliserat till lasarettet i Lindesberg, där en stor del av forskningen bedrivs.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Manuskript