This page in English

Forskningsprojekt

Adult dysplasia of the hip; the role of labral pathology and effect of pelvic tilt.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Per Wretenberg

Forskningsämne

Uppföljning av patienter som har genomgått en operation for höftdysplasi. Skador på labrum jämfördes med graden av acetabulär dysplasi och smärta.

Forskargrupper