This page in English

Forskningsprojekt

Långtidsuppföljning av patienter med isthmisk spondylolistes (kotglidning) grad III-V opererade som unga

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Per Wretenberg

Forskningsämne

Projektet avser att studera biomekanik- och självbildsaspekter lång tid efter steloperation för höggradig kotglidning. Patientgruppen som undersöks är 40 konsekutiva patienter som stelopererades för höggradig kotglidning i barn- och ungdomsåren.

Forskare

Forskargrupper