Forskningsprojekt

Djup protesinfektion efter operation med höftprotes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Per Wretenberg

Forskningsämne

En av de allvarligaste komplikationerna efter operation med höftprotes är infektion. Projektet belyser och analyserar detta problem ur flera vinklar allt från bakteriologiska studier till registerstudier. Peter gör bland annat en stor nationell studie som belyser infektionsfrekvens några år efter den nationella PRISS satsningen (Protes Relaterade Infektioner Ska Stoppas).

Projektet spänner från specifik bakteriologi till en nationell registerstudie av incidens av protesinfektion efter genomfört PRISS projekt.

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Viktor Lindgren,