This page in English

Forskningsprojekt

Total knee arthroplasty in obese patients with and without prior bariatric surgery

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Per Wretenberg

Forskningsämne

Patienter med fetma har en större risk för komplikationer efter en knäprotesoperation (TKA) än normalviktiga patienter. Det görs därför ofta försök att få patienter som är överviktiga att gå ned i vikt. Ofta är detta svårt att åstadkomma beroende på olika faktorer. Dietistråd förespråkas och kan ge en viss effekt, men det som i större studier är mest effektivt är övervikts kirurgi. Syftet med registerbaserade studierna är att se om överviktskirurgi innan knäplastikoperation minska risken för revision av knäprotesen samt se om det är någon skillnad i patientens funktion och nöjdhet.

Forskargrupper