This page in English

Forskningsprojekt

ACL reconstruction and return to play in competitive sports

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Per Wretenberg

Projektets syfte är att förstå främre korsbandsskador, främre korsbandsrekonstruktioner (ACL-R) och återgång till idrott. Vår första studie är en randomiserad kontroll studie där vi jämför två olika graft val för ACL-R i högaktiva idrottare. Den andra och tredje studien kommer att undersöka de faktiska återgång till idrott inom olika sporter i olika divisioner. Fjärde studien kommer att följa idrottare under 3 år efter ACL-R.

Kontakt: Daniel Castellanos

Forskargrupper