Forskningsprojekt

Crouch gait in bilateral cerebral palsy

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Per Wretenberg

Forskningsämne

Vid CP hos barn krävs ibland korrigerande åtgärder i benen av olika typer. Det kan vara allt från att optimera ortoser (hylsor) på benet för att optimera gången, till injektionsbehandling och kirurgi. För att på ett optimalt sätt planera för åtgärder görs ofta en så kallad gånganalys där man med avancerad 3D utrustning spelar in och registrera barnens gång. Gånganalys lab finns bara på några få ställen i Sverige. Projektet handlar om att utvärdera om vanlig 2D teknik med videokamera kan användas på samma sätt.

Projektet har en bra och ambitiös plan. Målet är i första hand att utvärdera om det är möjligt att analysera barnen med 2D teknik i stället för avancerad 3D gånganalys. Därefter kommer att stort antal barn ute i primärvården att analyseras med denna 2D teknik och här är man beroende av en sjukgymnast som kommer att göra dessa analyser.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Örjan Friberg, Region Örebro län