This page in English

Forskningsprojekt

Musikaliskt meningsskapande: En komparativ studie av musikaliska subkulturer i Beijing och Stockholm

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2022

Kontaktperson

Sam de Boise

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här projektet fokuserar på musikaliskt meningsskapande och jämför subkulturer i Beijing och Stockholm. Med utgångspunkt i subkulturell teori, populärmusikstudier och kultursociologi kommer den subkulturella musikscenen att granskas både genom etnografiska fältstudier och genom diskursanalys, för att på ett innovativt och tvärkulturellt sätt ringa in och definiera begreppet "musikaliska subkulturer".