This page in English

Forskningsprojekt

Musik och högerradikalism i nutiden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Sam de Boise

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt utforskar bildandet av musikpreferenser och estetiska bedömningar av dem som är associerade med samtida högerextrema radikala rörelser. Detta är viktigt med tanke på att musik har varit ett av de viktigaste sätten för unga människor att särskilt komma i kontakt med radikal högerpolitik. Musik har också varit ett av de viktigaste sätten på vilka radikal högerpolitik har försökt bygga politisk stöd och har hjälpt till att finansiera radikal-höger-nätverk. Medan det historiskt sett har varit fokus på musik från radikala högerauktoritära regimer (mest uppenbart 1930-talets nazism i Tyskland), liksom radikala högermusikscener associerade med nazistisk punk och nationalsocialistisk Black Metal (NSBM) på 1990- och 2000-talet, undersöker detta projekt på diverse bedömningar kring musikalisk kvalitet och stil i högerextremister platser idag.

Forskare