This page in English

Forskningsprojekt

Äldre män, musik och hälsa

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ulrik Volgsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inom ramen för projektet Successful Ageing fokuserar denna studie på äldre män, vad musik har för roll i deras liv och hur det kopplar till deras hälsa och upplevelse av att bli äldre. Preliminära forskningsfrågor är: Hur upplever äldre män att åldras? Vilken roll har musik i äldre mäns liv? Hur kopplar musik till äldre mäns hälsa och välbefinnande?  Studien bygger främst på intervjuer med äldre män, från 65 år. Deltagarna är utvalda för att representera både män som lyssnar mycket på musik, som är aktivt musicerande men inte professionella, och även män som inte har något tydligt musikfokus i sina liv. En delstudie genomförs i samarbete med KI/Linnéuniversitetet, och en delstudie är planerad i samarbete med Manscentrum Stockholm och Stadsmissionen. 

Forskare

Forskargrupper