This page in English

Forskningsprojekt

Subkulturell överföring. Indiemusik i Turkiet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ulrik Volgsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta forskningsprojekt fokuserar på mottagnings- och tillägnelsesprocesser för indiemusik i Turkiet, och omfattar tre decennier från 1990-talet till 2010-talet. Projektets konceptuella ramverk rör sig mellan musik sociologi, populärmusikstudier, kultursociologi och kulturhistoria. Förutom att socialt-, kulturellt-, och politisk-historiskt redogöra för indiemusikens framväxt och utveckling i landet, är projektet avsett att utveckla ett teoretiskt nyskapande, metodologiskt användbart och transregionalt anpassat begrepp som kallas subkulturell överföring.

Doktorand

Safa Canalp, safa.canalp@oru.se