This page in English

Forskningsprojekt

Mot teknikstödd VFU-förberedelse: behovsanalys och design (TekViS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2023

Kontaktperson

Malin Prenkert

Forskningsämne

Det primära syftet är att stärka hälsoprofessioners verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genom teknikstödd förberedelse. Ett ytterligare syfte är att stärka långsiktiga relationer mellan lärosäte, andra VFU-aktörer samt näringsliv. Målen är att utforska och beskriva behov av förberedelse från olika perspektiv samt att designa träffsäkra teknikstöd att möta dessa behov och att utveckla en samverkansmodell kring VFU mellan lärosäte, region och näringsliv, där införandet av det framtagna innovativa teknikstödet utgör ett empiriskt exempel.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners