This page in English

Forskningsprojekt

Interprofessionell kompetens: Systematisk litteraturöversikt av bedömningsformulär och dess användning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

En systematisk litteraturöversikt om formulär för bedömning av interprofessionell kompetens för studenter i hälsoprofessionernas grundutbildning. Interprofessionellt lärande är angeläget i alla medicinska och vårdutbildningar men det saknas kunskap om bedömningsredskap och dess användning. Därför genomför vi en litteraturöversikt som avser att beskriva internationellt använda redskap, dess kvaliteter och rekommendationer för dess användning.

Läs den publicerade artikeln här: 

Allvin, R., Thompson, C., & Edelbring, S. (2023). Variations in measurement of interprofessional core competencies: a systematic review of self-report instruments in undergraduate health professions education. Journal of Interprofessional Care, 1-13.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet