Forskningsprojekt

Rituximab - en placebokontrollerad studie för schizofrenisspektrumsjukdom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Susanne Bejerot

Det stora flertalet av dem som drabbas av schizofreni blir aldrig återställda. Förutom svåra symtom som hallucinationer och vanföreställningar har de en ökad sjuklighet i kroppsliga sjukdomar, särskilt immunologiska. På senare år har ett samband mellan inflammation/autoimmunitet och schizofreni påvisats i flera studier. Det finns hypoteser om att vissa former av schizofreni är en inflammationssjukdom som drabbar hjärnan.

Mellan 2019-2022 har vi i en öppen pilotstudie undersökt om nio svårt sjuka terapiresistenta patienter med schizofreni förbättrades av det inflammationsmodulerande läkemedlet rituximab. Rituximab är ett välbeprövat läkemedel (anti-CD20-antikroppar) som vanligtvis används vid MS och svår ledgångsreumatism. Behandlingen ges halvårsvis. Rituximab har tidigare inte prövats vid psykisk sjukdom varför vår pilotstudie var banbrytande. Vi såg goda resultat på flertalet patienter med schizofreni varför vi nu går vidare med en placebokontrollerad studie på 104 patienter (18-51 år). Patienterna rekryteras från hela landet. 

Rituximab eller placebo (koksalt) ges i dropp vid ett tillfälle på en reumatologisk mottagning och patienten går hem samma dag. Ingen inläggning krävs. Patienterna fortsätter med sin ordinarie läkemedelsbehandling vilket minskar risken för en försämring. Vi kommer att utvärdera effekten efter 12 veckor med hjälp av etablerade utvärderingsinstrument samt undersöka generell förbättring, funktion och självskattad hälsa. Deltagarna följs under 6 månaders tid. Biverkningar och inflammationstecken kommer att undersökas. 

Om behandlingen visar sig effektiv i denna placebokontrollerade studie kommer den kunna revolutionera förståelsen och behandlingsrekommendationerna för en svårt drabbad patientgrupp.

Vill du vara med i en multicenterstudie där vi prövar ett immunologiskt läkemedel (Rituximab) mot psykossymtom?

Forskare