This page in English

Tal Hörer

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Tal Hörer
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Tal Hörer

Tal M. Hörer är kirurg, kärlkirurg och docent inom kirurgi på kärl-thorax- och kirurgklinikerna på Universitetssjukhuset Örebro och affilierad forskare vid Örebro universitet. Han har medicinskt ledningsansvar för kärlkirurgi samt EVTMs (EndoVascular resuscitation and Trauma Management) forskningsgrupp.

Forskning

Tal Hörers forskning handlar främst om endovaskulär och hybridkirurgi för blödningskontroll, resuscitation och hemodynamisk instabilitet samt endovaskulära avancerade metoder. Detta innebär omfattande kliniskt samt forskningsarbete inom kärlkirurgi, kirurgi, intensivvård och trauma.

Tal jobbar med olika nationella och internationella forskningsgrupper. Han är ansvarig för EVTM society samt är chefredaktör för JEVTM (www.jevtm.com), Scopus och Web Of Science-indexerad medicinsk peer-review journal.

Han leder olika projekt om verktyg för blödningskontroll och resuscitation samt forskning och kliniskt arbete med REBOA (aortic balloon occlusion). Flera projekt är internationella och omfattar multi-centre trials.

I samarbete med andra kollegor har Tal Hörer varit huvudredaktör för och skrivit läroböcker som EVTM (Springer 2019), TopStent (USÖ 2017), samt skrivit kapitel i läroböcker som DSTC manual, Svensk -akutkirurgi, RICH vascular trauma och andra.

Tal handleder flera projekt i tätt samarbete med kollegorna på USÖ. Han är huvudhandledare eller biträdande handledare till ett antal doktorander och studenter. 

De senaste sex åren har han varit ordförande vid EVTM symposium (hittills sju internationella symposier) och EVTM-, REBOA- och traumaworkshops.

Tal har ett stort intresse för medicinska innovationer (till exempel Coala life hjärtmonitor) och drivs av mottot: ”No ego, just good science and collaboration and good-will doing!”.

Undervisning

Tal Hörer föreläser nationellt och internationellt, bland annat vid olika kongresser.
Han är kursansvarig för EVTM-, trauma- samt REBOA-workshops (två till fyra per år).

Samarbete och uppdrag

  • Ordförande EVTM society och EVTM platform
  • Ledamot traumagruppen USÖ
  • Leder flera internationella och nationella projekt inom kärl och EVTM

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Wikström, M. B. , Smårs, S. M. , Karlsson, C. , Hurtsén, A. S. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2021). A randomized porcine study of the hemodynamic and metabolic effects of combined endovascular occlusion of the vena cava and the aorta in normovolemia and in hemorrhagic shock. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 90 (5), 817-826.
Hörer, T. M. (2021). An Emergency Solution When Your Hybrid Suite Goes Dark: Use of a C-arm. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 5 (1), 36-37.
McCoy, C. C. , Cotton, B. A. , Brenner, M. , Roberts, D. , Ferrada, P. , Hörer, T. M. , Kauvar, D. , Khan, M. & et al. (2021). Back to the Future: Whole Blood Resuscitation of the Severely Injured Trauma Patient. Shock, 56 (1S), 9-15.
Kauvar, D. , Cotton, B. , Khan, M. , Perreira, B. , Brenner, M. , Ferrada, P. , Hörer, T. M. , Kirkpatrick, A. & et al. (2021). Challenges and Opportunities for Endovascular Treatment of Hemorrhage in Combat Casualty Care. Shock, 56 (1S), 46-51.
Hörer, T. M. (2021). Chimney Grafts in Acute Endovascular Aortic Repair Due to Ruptured Abdominal Aorta Aneurysm. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 5 (2), 96-97.
Duchesne, J. , Taghavi, S. , Khan, M. , Perreira, B. , Cotton, B. , Brenner, M. , Ferrada, P. , Hörer, T. M. & et al. (2021). Circulatory Trauma: A Paradigm for Understanding the Role of Endovascular Therapy in Hemorrhage Control. Shock, 56 (1S), 22-29.
Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmussen, T. E. , Brenner, M. , Jacome, T. , Hörer, T. M. & et al. (2021). Delta Systolic Blood Pressure (SBP) Can be a Stronger Predictor of Mortality Than Pre-Aortic Occlusion SBP in Non-Compressible Torso Hemorrhage: an Abotrauma and AORTA Analysis. Shock, 56 (1S), 30-36.
Engberg, M. , Hörer, T. M. , Rasmussen, T. E. , Taudorf, M. , Nayahangan, L. J. , Rasmussen, N. K. , Russell, L. , Konge, L. & et al. (2021). Developing a tool to assess competence in resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta: An international Delphi consensus study. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 91 (2), 310-317.
Hörer, T. M. , Pirouzram, A. , Khan, M. , Brenner, M. , Cotton, B. , Duchesne, J. , Ferrada, P. , Kauvar, D. & et al. (2021). Endovascular Resuscitation and Trauma Management (EVTM): Practical Aspects and Implementation. Shock, 56 (1S), 37-41.
Sadeghi, M. , Hurtsén, A. S. , Tegenfalk, J. , Skoog, P. , Jansson, K. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2021). End-Tidal Carbon Dioxide as an Indicator of Partial REBOA and Distal Organ Metabolism in Normovolemia and Hemorrhagic Shock in Anesthetized Pigs. Shock, 56 (4), 647-654.
Hörer, T. M. (2021). JEVTM 10th Edition. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 5 (1), 1-2.
Williams, J. , Gustafson, M. , Bai, Y. , Prater, S. , Wade, C. E. , Guillamondegui, O. D. , Khan, M. , Brenner, M. & et al. (2021). Limitations of Available Blood Products for Massive Transfusion During Mass Casualty Events at us Level 1 Trauma Centers. Shock, 56 (1S), 62-69.
Gavali, H. , Mani, K. , Furebring, M. , Olsson, K. W. , Lindström, D. , Sörelius, K. , Sigvant, B. , Gidlund, K. D. & et al. (2021). Outcome of Radical Surgical Treatment of Abdominal Aortic Graft and Endograft Infections Comparing Extra-anatomic Bypass with In Situ Reconstruction: A Nationwide Multicentre Study. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 62 (6), 918-926.
Duchesne, J. , Taghavi, S. , Houghton, A. , Khan, M. , Perreira, B. , Cotton, B. , Tatum, D. , Brenner, M. & et al. (2021). Prehospital Mortality Due to Hemorrhagic Shock Remains High and Unchanged: A Summary of Current Civilian EMS Practices and New Military Changes. Shock, 56 (1S), 3-8.
Engberg, M. , Lönn, L. , Konge, L. , Mikkelsen, S. , Hörer, T. M. , Lindgren, H. , Søvik, E. , Svendsen, M. B. & et al. (2021). Reliable and valid assessment of procedural skills in resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 91 (4), 663-671.
Ordonez, C. A. , Khan, M. , Cotton, B. , Perreira, B. , Brenner, M. , Ferrada, P. , Hörer, T. M. , Kauvar, D. & et al. (2021). The Colombian Experience in Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA): The Progression From a Large Caliber to a Low-Profile Device at a Level I Trauma Center. Shock, 56 (1S), 42-45.
Brill, J. B. , Cotton, B. A. , Brenner, M. , Duchesne, J. , Ferrada, P. , Hörer, T. M. , Kauvar, D. , Khan, M. & et al. (2021). The Role of TEG and ROTEM in Damage Control Resuscitation. Shock, 56 (1S), 52-61.
Tatum, D. , Duchesne, J. , Pereira, B. , Cotton, B. , Khan, M. , Brenner, M. , Ferrada, P. , Hörer, T. M. & et al. (2021). Time to Hemorrhage Control in a Hybrid ER System: Is It Time to Change?. Shock, 56 (1S), 16-21.
Kessel, B. , Reva, V. , Sheffer, D. & Hörer, T. M. (2020). A Novel Technique for the Damage Control of Huge Diaphragmatic Injuries. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 4 (1), 30-32.
Coccolini, F. , Ceresoli, M. , McGreevy, D. , Sadeghi, M. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Skoog, P. , Idoguchi, K. & et al. (2020). Aortic balloon occlusion (REBOA) in pelvic ring injuries: preliminary results of the ABO Trauma Registry. Updates in surgery, 72 (2), 527-536.
Khan, M. A. , Cotton, B. , Hörer, T. M. & Duschesne, J. (2020). DCR and EVTM: The Future of Trauma Research and Training. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 4 (2), 75-76.
Oikonomakis, I. , Hörer, T. M. , Skoog, P. , Nilsson, K. F. & Jansson, K. S. (2020). Early metabolic and inflammatory intraperitoneal changes after rectum perforation. Annals of coloproctology, 36 (6), 374-381.
Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , Hörer, T. M. , Brenner, M. , Rasmussen, T. , DuBose, J. & Tatum, D. (2020). IMPACT OF INTERMITTENT REBOA USE ON ISCHEMIA REPERFUSION INJURY: A TRANSLATIONAL ANALYSIS. Shock, 53 (Suppl. 1), 24-24.
Manzano-Nunez, R. , McGreevy, D. , Orlas, C. P. , García, A. F. , Hörer, T. M. , DuBose, J. & Ordoñez, C. A. (2020). Outcomes and management approaches of resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta based on the income of countries. World Journal of Emergency Surgery, 15 (1).
Hilbert-Carius, P. , McGreevy, D. , Abu-Zidan, F. M. & Hörer, T. M. (2020). Pre-hospital CPR and early REBOA in trauma patients: esults from the ABOTrauma Registry. World Journal of Emergency Surgery, 15 (1).
Ordoñez, C. A. , Parra, M. W. , Caicedo, Y. , Padilla, N. , Rodriguez-Holguin, F. , Julian Serna, J. , Salcedo, A. , Garcia, A. & et al. (2020). REBOA as a New Damage Control Component in Hemodynamically Unstable Noncompressible Torso Hemorrhage Patients. Colombia Médica, 51 (4).
Wikström, M. B. , Krantz, J. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2020). Reply to Rezende-Neto et al.. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 88 (6), e151-e152.
Hatchimonji, J. S. , Chipman, A. M. , McGreevy, D. , Hörer, T. M. , Burruss, S. , Han, S. , Spalding, M. C. , Fox, C. J. & et al. (2020). Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of Aaorta Use in Nontrauma Emergency General Surgery: A Multi-institutional Experience. Journal of Surgical Research, 256, 149-155.
Dogan, E. M. , Hörer, T. M. , Edström, M. , Martell, E. A. , Sandblom, I. , Marttala, J. , Krantz, J. , Axelsson, B. & et al. (2020). Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta in zone I versus zone III in a porcine model of non-traumatic cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation: A randomized study. Resuscitation, 151, 150-156.
Hilbert-Carius, P. , McGreevy, D. , Abu-Zidan, F. M. & Hörer, T. M. (2020). Successfully REBOA performance: does medical specialty matter? International data from the ABOTrauma Registry. World Journal of Emergency Surgery, 15 (1).
Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmusse, T. E. , Brenner, M. , Jacome, T. , Hörer, T. M. & et al. (2020). To Ultrasound or not to Ultrasound: A REBOA Femoral Access Analysis from the ABOTrauma and AORTA Registries. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 4 (2), 80-87.
Tatum, D. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmussen, T. , Brenner, M. , Hörer, T. M. & Duchesne, J. (2020). TO US OR NOT TO US: A REBOA FEMORAL ACCESS ANALYSIS FROM ABOTRAUMA AND THE AORTA REGISTRY. Shock, 53 (Suppl. 1), 52-52.
Sadeghi, M. , Dogan, E. M. , Karlsson, C. , Jansson, K. , Seilitz, J. , Skoog, P. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2020). Total resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta causes inflammatory activation and organ damage within 30 minutes of occlusion in normovolemic pigs. BMC Surgery, 20 (1).
van der Burg, B. L. S. B. , Kessel, B. , DuBose, J. J. , Hörer, T. M. & Hoencamp, R. (2019). Consensus on resuscitative endovascular balloon occlusion of the Aorta: A first consensus paper using a Delphi method. Injury, 50 (6), 1186-1191.
Duchesne, J. , Tatum, D. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. , McGreevy, D. , DuBose, J. & Brenner, M. (2019). IMPACT OF DELTA SYSTOLIC BLOOD PRESSURE AFTER REBOA PLACEMENT IN NON-COMPRESSIBLE TORSO HEMORRHAGE PATIENTS: AN ABOTRAUMA REGISTRY ANALYSIS. Shock, 51 (6), 159-159.
McGreevy, D. , Dogan, S. , Oscarsson, V. , Vergari, M. , Eliasson, K. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. & Norgren, L. (2019). Metabolic Response to Claudication in Peripheral Arterial Disease: a Microdialysis pilot study. Annals of Vascular Surgery, 58, 134-141.
Oikonomakis, I. , Jansson, D. , Hörer, T. M. , Skoog, P. , Nilsson, K. F. & Jansson, K. (2019). Results of postoperative microdialysis intraperitoneal and at the anastomosis in patients developing anastomotic leakage after rectal cancer surgery. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 54 (10), 1261-1268.
Seilitz, J. , Hörer, T. M. , Skoog, P. , Sadeghi, M. , Jansson, K. , Axelsson, B. & Nilsson, K. F. (2019). Splanchnic Circulation and Intraabdominal Metabolism in Two Porcine Models of Low Cardiac Output. Journal of Cardiovascular Translational Research, 12 (3), 240-249.
van der Burg, B. L. S. B. , Hörer, T. M. , Eefting, D. , van Dongen, T. T. C. F. , Hamming, J. F. , DuBose, J. J. , Bowyer, M. & Hoencamp, R. (2019). Vascular access training for REBOA placement: a feasibility study in a live tissue-simulator hybrid porcine model. Journal of the Royal Army Medical Corps, 165 (3), 147-151.
Manzano-Nunez, R. , Orlas, C. P. , Herrera-Escobar, J. P. , Galvagno, S. , DuBose, J. , Melendez, J. J. , Serna, J. J. , Salcedo, A. & et al. (2018). A meta-analysis of the incidence of complications associated with groin access after the use of resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta in trauma patients.. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 85 (3), 626-634.
Sadeghi, M. , Hörer, T. M. , Forsman, D. , Dogan, E. M. , Jansson, K. , Kindler, C. , Skoog, P. & Nilsson, K. F. (2018). Blood pressure targeting by partial REBOA is possible in severe hemorrhagic shock in pigs and produces less circulatory, metabolic and inflammatory sequelae than total REBOA. Injury, 49 (12), 2132-2141.
Manzano-Nunez, R. , Herrera-Escobar, J. P. , DuBose, J. , Hörer, T. M. , Galvagno, S. , Orlas, C. P. , Parra, M. W. , Coccolini, F. & et al. (2018). Could resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta improve survival among severely injured patients with post-intubation hypotension?. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 44 (4), 527-533.
Reva, V. A. , Matsumura, Y. , Hörer, T. M. , Sveklov, D. A. , Denisov, A. V. , Telickiy, S. Y. , Seleznev, A. B. , Bozhedomova, E. R. & et al. (2018). Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta: what is the optimum occlusion time in an ovine model of hemorrhagic shock?. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 44 (4), 511-518.
Sadeghi, M. , Nilsson, K. F. , Larzon, T. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Skoog, P. , Idoguchi, K. , Kon, Y. & et al. (2018). The use of aortic balloon occlusion in traumatic shock: first report from the ABO trauma registry. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 44 (4), 491-501.
Bilos, L. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Vidlund, M. , Cha, S. O. & Hörer, T. (2017). EndoVascular and Hybrid Trauma Management (EVTM) for Blunt Innominate Artery Injury with Ongoing Extravasation. Cardiovascular and Interventional Radiology, 40 (1), 130-134.
McGreevy, D. , Dogan, E. , Toivola, A. , Bilos, L. , Pirouzram, A. , Nilsson, K. F. & Hörer, T. (2017). Endovascular Resuscitation with Aortic Balloon Occlusion in Non-Trauma Cases: First use of ER-REBOA in Europe. Journal of Endovascular Resuscitation and Trauma Management (1), 42-49.
Reva, V. A. , Hörer, T. M. , Makhnovskiy, A. I. , Sokhranov, M. V. , Samokhvalov, I. M. & DuBose, J. J. (2017). Field and en route resuscitative endovascular occlusion of the aorta: A feasible military reality?. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 83 (1), S170-S176.
Coccolini, F. , Stahel, P. F. , Montori, G. , Biffl, W. , Hörer, T. M. , Catena, F. , Kluger, Y. , Moore, E. E. & et al. (2017). Pelvic trauma: WSES classification and guidelines. World Journal of Emergency Surgery, 12 (5).
Nilsson, C. , Bilos, L. , Hörer, T. M. & Pirouzram, A. (2017). Use of Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta in a Multidisciplinary Approach. Innovations (Philadelphia): technology and techniques in cardiothoracic and vascular surgery, 12 (4), E1-E2.
Hörer, T. M. , Cajander, P. , Jans, A. & Nilsson, K. F. (2016). A case of partial aortic balloon occlusion in an unstable multi-trauma patient. Trauma, 18 (2), 150-154.
Hörer, T. M. , Hebron, D. , Swaid, F. , Korin, A. , Galili, O. , Alfici, R. & Kessel, B. (2016). Aorta Balloon Occlusion in Trauma: Three Cases Demonstrating Multidisciplinary Approach Already on Patient's Arrival to the Emergency Room. Cardiovascular and Interventional Radiology, 39 (2), 284-289.
Pirouzram, A. , Hörer, T. M. & Larzon, T. (2016). Conduit-Free Retroperitoneal Access to the Iliac Artery in Endovascular Aortic Repair in Patients With Improper Access Vessels. Innovations (Philadelphia): technology and techniques in cardiothoracic and vascular surgery, 11 (2), 150-153.
Hörer, T. M. , Skoog, P. , Quell, R. , Nilsson, K. F. , Larzon, T. & Souza, D. R. (2016). No-touch technique for radiocephalic arteriovenous fistula - surgical technique and preliminary results. Journal of Vascular Access, 17 (1), 6-12.
Fujita, S. , Hörer, T. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Gruber, G. & Larzon, T. (2016). Onyx Embolization as Single Rescue Treatment for Ruptured Abdominal Aortic After EVAR. Innovations (Philadelphia): technology and techniques in cardiothoracic and vascular surgery, 11 (5), 370-372.
Hörer, T. & Toivola, A. (2015). Endovascular Repair of a Ruptured Aortic Extra-anatomic Bypass Pseudoaneurysm After Previous Coarctation Surgery. Innovations (Philadelphia): technology and techniques in cardiothoracic and vascular surgery, 10 (5), 370-372.
Skoog, P. , Hörer, T. , Nilsson, K. F. , Agren, G. , Norgren, L. & Jansson, K. (2015). Intra-abdominal Hypertension: An Experimental Study of Early Effects on Intra-abdominal Metabolism. Annals of Vascular Surgery, 29 (1), 128-137.
Skoog, P. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. , Norgren, L. , Larzon, T. & Jansson, K. (2014). Abdominal Hypertension and Decompression: The Effect on Peritoneal Metabolism in an Experimental Porcine Study. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 47 (4), 402-410.
Hörer, T. M. , Skoog, P. , Nilsson, K. F. , Oikonomakis, I. , Larzon, T. , Norgren, L. & Jansson, K. (2014). Intraperitoneal Metabolic Consequences of Supraceliac Aortic Balloon Occlusion in an Experimental Animal Study Using Microdialysis. Annals of Vascular Surgery, 28 (5), 1286-1295.
Skoog, P. , Hörer, T. M. , Ågren, G. , Jansson, K. & Norgren, L. (2013). Intra-Abdominal Metabolism and Blood Flow During Abdominal Hypertension: A Porcine Pilot Study Under Intravenous Anaesthesia. Archives Of Clinical Experimental Surgery, 2 (3), 176-185.
Hörer, T. , Skoog, P. , Norgren, L. , Magnuson, A. , Berggren, L. , Jansson, K. & Larzon, T. (2013). Intra-peritoneal microdialysis and intra-abdominal pressure after endovascular repair of ruptured aortic aneurysms. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 45 (6), 596-606.
Hörer, T. M. , Hammo, S. , Lönn, L. , Skoog, P. & Larzon, T. (2013). Unipuncture double-access method in emergent endovascular procedures.. Innovations (Philadelphia): technology and techniques in cardiothoracic and vascular surgery, 8 (3), 245-247.
Hörer, T. M. , Skoog, P. , Pirouzram, A. & Larzon, T. (2012). Tissue plasminogen activator-assisted hematoma evacuation to relieve abdominal compartment syndrome after endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysm. Journal of Endovascular Therapy, 19 (2), 144-148.
Hörer, T. , Toivola, A. & Larzon, T. (2011). Embolisation with Onyx in iatrogenic bleeding of the gluteal region. Innovations (Philadelphia): technology and techniques in cardiothoracic and vascular surgery, 6 (4), 267-270.
Hörer, T. M. , Norgren, L. & Jansson, K. (2011). Intraperitoneal glycerol levels and lactate/pyruvate ratio: early markers of postoperative complications. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 46 (7-8), 913-919.
Hörer, T. , Vidlund, M. , Lindell, P. & Jansson, K. (2010). A rare case of pacemaker electrode perforation of the heart with intra-abdominal migration. Clinical Cardiology, 33 (8), E20-E20.
Hörer, T. M. , Norgren, L. & Jansson, K. (2010). Complications but not obesity or diabetes mellitus have impact on the intraperitoneal lactate/pyruvate ratio measured by microdialysis. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 45 (1), 115-121.
Hörer, T. , Skoog, P. & Liljegren, G. (2010). Venös obstruktion och stas sekundär till mesenteriell torsion. Svensk kirurgi, 68 (4), 206-207.

Artiklar, forskningsöversikter

Coccolini, F. , Hörer, T. M. & Isik, A. (2020). Liver trauma: WSES 2020 guidelines. World Journal of Emergency Surgery, 15 (1).
Coccolini, F. , Hörer, T. M. & Ivatury, R. (2019). Kidney and uro-trauma: WSES-AAST guidelines. World Journal of Emergency Surgery, 14 (1).
Borger van der Burg, B. L. S. , van Dongen, T. T. C. F. , Morrison, J. J. , Hedeman Joosten, P. P. A. , DuBose, J. J. , Hörer, T. M. & Hoencamp, R. (2018). A systematic review and meta-analysis of the use of resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta in the management of major exsanguination. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 44 (4), 535-550.
Coccolini, F. , Hörer, T. M. & Catena, F. (2018). The open abdomen in trauma and non-trauma patients: WSES guidelines. World Journal of Emergency Surgery, 13.
Gamberini, E. , Coccolini, F. , Tamagnini, B. , Martino, C. , Albarello, V. , Benni, M. , Bisulli, M. , Fabbri, N. & et al. (2017). Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta in trauma: a systematic review of the literature. World Journal of Emergency Surgery, 12.
Coccolini, F. , Hörer, T. M. & Ansaloni, L. (2017). Splenic trauma: WSES classification and guidelines for adult and pediatric patients. World Journal of Emergency Surgery, 12.
Hörer, T. M. , Skoog, P. , Pirouzram, A. , Nilsson, K. F. & Larzon, T. (2016). A small case series of aortic balloon occlusion in trauma: lessons learned from its use in ruptured abdominal aortic aneurysms and a brief review. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 42 (5), 585-592.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hörer, T. (2013). Early detection of major surgical postoperative complications evaluated by microdialysis. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hörer, T. M. , McGreevy, D. & Hoencamp, R. (2020). The Concept of Endovascular Resuscitation and Trauma Management: Building the EVTM Team. I: Hörer, T., DuBose, J.J., Rasmussen, T., White, J.M., Endovascular Resuscitation and Trauma Management: Bleeding and Haemodynamic Control (ss. 1-12). . Springer.
Hörer, T. M. (2019). REBOA and EVTM in trauma. I: Manual of Defenitive Surgical Trauma Care. . CRC Press.
Hörer, T. M. (2019). REBOA (del av EVTM). I: Mikael Öman, Akutkirurgisk operationsmanual: Akuta ingrepp för allmänkirurgen: tvingande, temporära, transportsäkrande och terapeutiska ingrepp (ss. 119-122). Lund: Studentlitteratur AB.
Matsumura, Y. , Matsumoto, J. , Handolin, L. , Lönn, L. , Morrison, J. J. , DuBose, J. J. & Hörer, T. M. (2017). It is all about the vascular access. I: Tal Hörer, Top Stent: The art of EndoVascular hybrid Trauma and bleeding Management (ss. 17-42). . Örebro University Hospital.
Jansen, J. , the EVTM group, -. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2017). Management of the REBOA patient in the intensive care unit. I: Top Stent: The art of EndoVascular hybrid Trauma and bleeding Management (ss. 195-203). . Örebro University Hospital.
Morrison, J. J. , Reva, V. A. , Lönn, L. , Matsumoto, J. , Matsumura, Y. , Holcomb, J. , Idoguchi, K. , Hörer, T. M. & et al. (2017). Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA). I: Top Stent: The art of EndoVascular hybrid Trauma and bleeding Management (ss. 77-98). . Örebro University Hospital.
Matsumura, Y. , Falkenberg, M. , Delle, M. , Taudorf, M. , Lönn, L. & Hörer, T. M. (2017). The bleeding patient and your tool kit What and how to use?: Practical tips and tricks. I: Tal Hörer, Top Stent: The Art of EndoVascular hybrid Trauma and bleeding Management (ss. 45-63). . Örebro University Hospital.

Konferensbidrag

Stene Hurtsén, A. , Sadeghi, M. , Tegenfalk, J. , Skoog, P. , Jansson, K. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2019). End-tidal carbon dioxide as an indicator of partial REBOA and distal organ metabolism in normovolemia and hemorrhagic shock in anesthetized pigs. Konferensbidrag vid Pan-American Endovascular Resuscitation and Trauma Management - PA-EVTM 2019, Denver, Colorado, USA, November 17-18, 2019..

Manuskript

Skoog, P. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. , Norgren, L. , Larzon, T. & Jansson, K. Abdominal Hypertension and Decompression : The Effect on Peritoneal Metabolism in an Experimental Porcine Study.
Oikonomakis, I. , Brodin, D. , Hörer, T. M. , Skoog, P. , Seilitz, J. , Nilsson, K. F. , Meehan, A. D. & Jansson, K. Altered mRNA expression due to rectum perforation in a porcine model : A pilot study.
Sadeghi, M. , Stene Hurtsén, A. , Tegenfalk, J. , Skoog, P. , Jansson, K. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. End-tidal carbon dioxide as an indicator of partial REBOA and distal organ metabolism in normovolemia and hemorrhagic shock in anesthetized pigs.
Oikonomakis, I. , Jansson, D. T. , Skoog, P. , Nilsson, K. F. , Meehan, A. D. , Hörer, T. M. & Jansson, K. Fully covered self-expandable metal stent placed over a colon anastomosis in an animal model : A pilot study of colon metabolism over the stent.
Skoog, P. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. , Ågren, G. , Norgren, L. & Janson, K. Intra-abdominal hypertension : exploration of early changes in intra-abdominal metabolism in a porcine model.
Dogan, E. M. , Axelsson, B. , Jauring, O. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. & Edström, M. Intra-aortic and intra-caval balloon pump devices in experimental cardiac arrest.
Sadeghi, M. , Dogan, E. M. , Karlsson, C. , Jansson, K. , Seilitz, J. , Skoog, P. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. Total resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta causes inflammatory activation and organ damage within 30 minutes of occlusion in normovolemic pigs.

Samlingsverk (redaktör)

Hörer, T. M. (ed.) (2017). Top Stent: The art of EndoVascular hybrid Trauma and bleeding Management (1.0ed.). Örebro University Hospital.