This page in English

Tal Hörer

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Tal Hörer
Forskningsämne

Om Tal Hörer

Tal M. Hörer är kirurg, kärlkirurg och docent inom kirurgi på kärl-thorax- och kirurgklinikerna på Universitetssjukhuset Örebro och affilierad forskare vid Örebro universitet. Han har medicinskt ledningsansvar för kärlkirurgi samt EVTMs (EndoVascular resuscitation and Trauma Management) forskningsgrupp.

Forskning

Tal Hörers forskning handlar främst om endovaskulär och hybridkirurgi för blödningskontroll, resuscitation och hemodynamisk instabilitet samt endovaskulära avancerade metoder. Detta innebär omfattande kliniskt samt forskningsarbete inom kärlkirurgi, kirurgi, intensivvård och trauma.

Tal jobbar med olika nationella och internationella forskningsgrupper. Han är ansvarig för EVTM society samt är chefredaktör för JEVTM (www.jevtm.com), Scopus och Web Of Science-indexerad medicinsk peer-review journal.

Han leder olika projekt om verktyg för blödningskontroll och resuscitation samt forskning och kliniskt arbete med REBOA (aortic balloon occlusion). Flera projekt är internationella och omfattar multi-centre trials.

I samarbete med andra kollegor har Tal Hörer varit huvudredaktör för och skrivit läroböcker som EVTM (Springer 2019), TopStent (USÖ 2017), samt skrivit kapitel i läroböcker som DSTC manual, Svensk -akutkirurgi, RICH vascular trauma och andra.

Tal handleder flera projekt i tätt samarbete med kollegorna på USÖ. Han är huvudhandledare eller biträdande handledare till ett antal doktorander och studenter. 

De senaste sex åren har han varit ordförande vid EVTM symposium (hittills sju internationella symposier) och EVTM-, REBOA- och traumaworkshops.

Tal har ett stort intresse för medicinska innovationer (till exempel Coala life hjärtmonitor) och drivs av mottot: ”No ego, just good science and collaboration and good-will doing!”.

Undervisning

Tal Hörer föreläser nationellt och internationellt, bland annat vid olika kongresser.
Han är kursansvarig för EVTM-, trauma- samt REBOA-workshops (två till fyra per år).

Samarbete och uppdrag

  • Ordförande EVTM society och EVTM platform
  • Ledamot traumagruppen USÖ
  • Leder flera internationella och nationella projekt inom kärl och EVTM

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)