This page in English

Forskningsprojekt

Kombinationer av arteriell och venös endovaskulär ocklusion-ett nytt sätt att handlägga skador på levern och nedre hålvenen?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kristofer Nilsson

Forskningsämne

Projektets syfte är att utveckla nya metoder för tillfällig isolering av blodflödet till levern vid svåra, livshotande blödningar från vena cava inferior och retrohepatiska vener och därigenom vinna tid att reparera skadorna. Vidare att hitta optimal kombination av endovaskulär och/eller öppen kärlocklusion ur ett cirkulatoriskt, metabolt, inflammatoriskt och organskadeperspektiv. Forskningen genomförs i djurexperimentella modeller, vilka innefattar fysiologiska, metabola och inflammatoriska mätmetoder.

Finansiärer

  • Region Örebro län ALF
  • Region Örebro läns Forskningskommitté