This page in English

Forskningsprojekt

Experimentella och kliniska studier av brustet bukaortaaneurysm ? effekter av spontan och terapeutisk hypotermi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kristofer Nilsson

Forskningsämne

Projektet syftar till att utveckla djurexperimentella modeller för retroperitoneal aortablödning och att därefter studera effekten av olika behandlingar, t.ex. terapeutisk hypotermi, vid detta tillstånd. Projektet innefattar djurexperimentella modeller med fysiologiska, metabola och inflammatoriska mätmetoder samt en klinisk kohort av patienter som behandlats för rupturerat bukaortaaneurysm.

Finansiärer

  • Region Örebro län ALF

Samarbetspartners

  • Artai Pirouzram, Linköpings unversitet
  • Thomas Larzon