This page in English

Forskningsprojekt

EndoVascular resuscitation and Trauma Management (EVTM) vid djup blödningschock och hotande hjärtstillestånd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Tal Hörer

Forskningsämne

Projektet syftar till att studera endovaskulära metoder för återupplivning och hantering av stora inre blödningar vid hotande hjärtstillestånd. Genom djurstudier och kliniska studier studeras den hemodynamiska effekten av endovaskulär aortaocklusion (REBOA) samt dess påverkan på̊ bukorganens ämnesomsättning och blodets koagulationsförmåga. Nya kliniska riklinjer ska skrivas.

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Region Örebro län ALF
  • Region Örebro läns Forskningskommitté

Samarbetspartners

  • ABO Trauma Registry group