This page in English

Forskningsprojekt

Tidig diagnostik av anastomosläckage vid kolorektalkirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet syftar till att finna potentiella biomarkörer för läckage från tarmanastomoser i djurexperimentella modeller samt att utveckla experimentella metoder för att minska risken för tarmanastomosläckage. Projektet innefattar fysiologiska och metabola mätmetoder samt mätning av potentiella biomarkörer i blod och bukvätska.

Finansiärer

  • Region Örebro läns Forskningskommitté

Samarbetspartners

  • Kjell Jansson, Örebro Läns Landsting