This page in English

Forskningsprojekt

Musikterapeutisk interaktiv spädbarnsriktad sång som smärtlindring vid provtagning av för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ulrik Volgsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingen avser att undersöka om musikterapi i form av interaktiv spädbarnsriktad sång kan stötta sjuka och för tidigt födda spädbarn i smärtsamma och stressade vårdsituationer. Barn som föds för tidigt eller startar sin nyföddhetsperiod inneliggande på en neonatalavdelning, får en traumatisk start på livet. Traumat drabbar även föräldrarna. Musikterapeutisk spädbarnsriktad sång är en metod som utan biverkningar minskar stress hos både spädbarn och föräldrar. Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning vaggsång, som framförs live i interaktion med spädbarnet, kan lindra smärta vid kortvarig och medelsvår smärta. Detta har inte tidigare undersökts nationellt eller internationellt.

Doktorand

Alexandra Ullsten, alexandra.ullsten@oru.se

 

 

Samarbetspartners

  • Landstinget i Värmland
  • Maria Klässbo, Landstinget i Värmland