This page in English

Forskningsprojekt

Preludes and Fermatas: Aspects of Nineteenth Century Piano Improvisation in the Tradition of Carl Czerny and Franz Liszt

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ulrik Volgsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingens titel är Fantasy through Combination: Nineteenth-Century Piano Improvisation in the Tradition of Carl Czerny, och dess syfte är att belysa kombinatoriska konstruktionsprinciper i det tidiga 1800-talets pianoimprovisations­tradition, med speciellt fokus på Carl Czernys pedagogiska skrifter och modell-kompositioner.

Arbetet placerar sig i skärningspunkten mellan historisk uppförandepraxis, historisk musikteori och historisk musikpedagogik. Den röda tråden genom samtliga kapitel är de stråk av Ars Combinatoria-tänkande som kan skönjas bakom de former av improvisation som Czerny vittnar om. Det kommer att visas hur ett kombinatoriskt skapande genomsyrar flera olika delar av Czernys improvisationsundervisning, och hur dessa inslag relaterar till en äldre Ars Combinatoria-tradition.

Trots att ryggraden i den klassiska pianorepertoaren utgörs av musik från 1800-talet så har alltför lite forskning bedrivits rörande samma epoks musikaliska uppförandepraxis. Detta avhandlingsarbete kommer att kunna bidra till att råda bot på denna brist genom sitt studium av preludie-, kadens- och fantasi-improvisationstraditionen kring 1830.

Doktorand: Martin Edin