This page in English

Forskargrupp

Musical Expression and Experience (MOVE)

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Musical Expression and Experience (MOVE) fokuserar individers musikaliska erfarenheter och konstnärliga skapande ur ett musikvetenskapligt perspektiv. Här bedrivs forskning om konsten som källa till kunskap och erfarenhet, dess uttryck och sammanhang. Projekt inom detta temaområde studerar skilda musikaliska uttryck och konstnärlig gestaltning som mänsklig aktivitet, process och meningsbärande fenomen. 

Forskare

Forskningsprojekt