This page in English

Forskargrupp

Musical Expression and Experience (MOVE)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Peter Knudsen

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Musical Expression and Experience (MOVE) fokuserar individers musikaliska erfarenheter och konstnärliga skapande ur ett musikvetenskapligt perspektiv. Här bedrivs forskning om konsten som källa till kunskap och erfarenhet, dess uttryck och sammanhang. Projekt inom detta temaområde studerar skilda musikaliska uttryck och konstnärlig gestaltning som mänsklig aktivitet, process och meningsbärande fenomen. 

Publikationer i urval:

Lindblad, K. & de Boise, S. (2020). Musical engagement and subjective wellbeing amongst men in the third age. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 29 (1), 20-38.

Knudsen, P et al. (2019). Anticipation in collaborative music performance using fuzzy systems: a case study. Proceedings of the 31th workshop of the Swedish AI Society (SAIS-2019). arXiv:1906.02155

Volgsten, U. (2019). Fantasy control: Implications for distributed imagination and affect attunement in music and sound. In: Mark Grimshaw-Aagaard, Mads Walther-Hansen & Martin Knakkergaard, The Oxford Handbook of Sound and Imagination, Volume 1 (pp. 229-249). Oxford: Oxford University Press.

Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Singing, sharing, soothing: Biopsychosocial rationales for parental infant directed singing in neonatal pain management: A theoretical approach. Music & Science, 1, 1-13.