This page in English

Ylva Nilsagård

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: eWx2YS5uaWxzYWdhcmQ7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Ylva Nilsagård
Forskningsämne

Om Ylva Nilsagård

Medicine Doktor, docent, leg Sjukgymnast
Forskningsledare Nära vård, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
Affilierad Örebro universitet
Tel: 070-609 37 37

Avhandling

Walking ability, balance and accidental falls in persons with Multiple Sclerosis. Hälsoakademin, Örebro Universitet, 2008.

Forskningsområde

 • Act in time - Implementering av ett mer hälsofrämjande arbetssätt i primärvården

 • Patient- och närståendeföreträdare i nationellt system för kunskapsstyrning- Sveriges regioner i samverkan
 • Riktade hälsosamtal
 • Interventioner post stroke fatigue
 • Regionala, multicenterstudier för att utvärdera effekterna av interventioner som syftar till att främja balansförmågan hos personer med multipel skleros.
 • Internationella kohortstudier i syfte att undersöka fallpredicerande faktorer hos personer med multipel skleros.
 • Närståendeperspektiv vid multipel skleros.
 • Psykometrisk evaluering av mätinstrument med fokus på gång- och balansförmåga.

Handledare

 • Anna Carling, IHM inriktning medicin. Impaired balance and fall risk in people with multiple sclerosis. Disputerad 2019.
  Huvudhandledare: Ylva Nilsagård, Doc med vet, VFC.
  Bihandledare: Anette Forsberg, Doc vård vet, AFC.
  Bihandledare: Martin Gunnarsson, Med dr, neurologen USÖ

 • Cecilia Bergh, NUPARC, Örebro Universitet. Stress resilience in male adolescents and subsequent stroke risk: cohort study. Disputerad 2017.
  Huvudhandledare: Scott Montgomery, Clinical Epidemiology and Biostatistics.

 • Doktorand Lisa Rådman, Arbets- och Miljömedicinska kliniken. Sena symptom efter strömgenomgång. Licentiatexamen 2018.
  Huvudhandledare: Lars-Gunnar Gunnarsson, Arbets- och Miljömedicinska kliniken.

 • Doktorand Maria Svedjebrant, Medicinsk vetenskap, inriktning Hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet. Post stroke fatigue.
  Huvudhandledare: Ylva Nilsagård
  Bihandledare: Docent Jacob Ström
  Bihandledare: Med. Dr. Anna Bråndal
 • Doktorand Karin Berntsson, Medicinsk vetenskap, inriktning Hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet.  ActinTime – implementering av ett mer hälsofrämjande arbetssätt i primärvården.
  Huvudhandledare: Ylva Nilsagård
  Bihandledare: Maria Hälleberg Nyman

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter