This page in English

Doktorandkurs i nyttiggörande

En man föreläser för mötesdeltagare

Under kursen ”Att nyttiggöra forskning och vetenskap” får våra doktorander lära sig att nyttiggöra och sprida sin forskning för olika målgrupper.

Under kursen ”Att nyttiggöra forskning och vetenskap” får våra doktorander lära sig att se på sin forskning utifrån ett nyttoperspektiv. De får ta del av verktyg och tips, och samtidigt lära sig presentera sin forskning för olika målgrupper utanför akademin.

Kursen är ett samarbete inom Innovationskontoret Fyrklövern där förutom Örebro universitet även Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet ingår.

Kursen är antagen vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper vid Karlstads universitet. 

 

Att kommunicera forskning för olika målgrupper

Att sprida och låta kunskap komma till nytta för samhälle och näringsliv är kursens huvudfokus. Vi tittar på hur man avgör potentialen i en ny idé och hur man bygger nätverk. Doktoranderna får utföra praktiska moment inom idéutveckling. 

Här möts forskare från olika ämnesområden, med olika erfarenheter och kompetenser. Föreläsningar och seminarier leds av personer med stor erfarenhet från sina respektive områden.

Vidare får de kunskap inom immaterialrätt, finansieringsfrågor och lagar kopplat till nyttiggörande av forskning.

Målet med kursen är att minska glappet mellan forskning, samhälle och näringsliv – och generellt öka möjligheten till nyttiggörande. Kursen vänder sig till forskare inom alla ämnesområden och är på  4,5 hp. 

Kursansvarig

Helena Melander Bergström

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Helena Melander Bergström

E-post:

Telefon: 019 303347

Rum: IA2016

Helena Melander Bergström