This page in English

Fyrklövern – Sveriges mest unika innovationskontor

Fyrklöver bestående av människor.

Samhället står inför stora utmaningar. För att möta dem är samhället beroende av forskning, innovation och samverkan – och det är där vi kommer in. Fyra lärosäten – ett innovationskontor. Det skapar en bredd av idéer och kompetenser som gör Fyrklövern unikt.

Samhällsutmaningar löser du inte ensam – det gör vi tillsammans

Innovationskontoret Fyrklövern har etablerat sig som ett av de främsta innovationskontoren i Sverige. Förklaringen ligger i den gemensamma innovationsprocessen. Varje nod inom Fyrklövern har olika styrkor, som kompletterar helheten. Saknas rätt kompetens för att driva en idé vidare vid ett av de fyra lärosätena, kopplas de andra snabbt in. Faktum är att samarbetet går mycket längre än bara till innovationsrådgivning. Inom Fyrklövern delas kompetenser inom allt från student- och alumnsamverkan, forskningsstöd, affärsjuridik, ekonomi och kommunikation. Det gör Fyrklövern till en unik aktör.

Så skapar vi möjligheter för fler idéer att göra nytta i samhället

Många människor bär på idéer, men är osäkra på om det verkligen finns ett behov av idén i samhället. Den bedömningen är viktig, men kostar ofta pengar – vilket gör att många idébärare aldrig tar sin idé vidare. För att underlätta situationen har Vinnova inrättat ett verifieringsprogram som ger innovationskontoren möjlighet att dela ut medel till innovatörer. Inom Fyrklövern sker detta genom ett gemensamt verifieringsråd, där innovationsrådgivare vänder och vrider på aktuella idéer och case, för att sedan besluta om verifieringsmedel. På så vis öppnar vi möjligheten för fler idéer och forskningsresultat att komma till nytta.

Vi ger framtidens forskare rätt verktyg för att förändra världen

Tyvärr är det vanligt att resultat av forskning stannar inom akademiens väggar. Det vill Fyrklövern förändra. Och vad kan vara bättre än att utbilda våra blivande forskare? Varje år ger Fyrklövern kursen ”Att nyttiggöra forskning och vetenskap”, 4,5 hp, där doktorander från de fyra lärosätena får lära sig att omvandla forskningsidéer till konkret samhällsnytta. I kursen visar vi doktoranderna allt ifrån hur de skapar impact och nätverk, till hur de formulerar en hisspitch, hittar finansiärer och skyddar sina idéer. Med den kunskapen kan framtidens forskare bli framtidens innovatörer.

Ladda ned Fyrklöverns innovationsprocess (Powerpoint).

Fyrklöverns innovationsprocess

Fyrklöverns logotyp.

Innovationskontoret Fyrklövern etablerades på uppdrag av regeringen i slutet av 2009 och är ett av 14 innovationskontor i landet. Fyrklövern är ett samarbete mellan fyra likvärdiga parter; Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet.

Fyrklöverns mål är att ”möta samtidens och framtidens samhällsutmaningar genom att öka värdeskapandet och nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap och bidra till fler innovationer från studenter, forskare och övrig personal”.

Fyrklöverns arbete utgår från en styrgrupp som består av fyra pro- och vicerektorer med ett roterande ordförandeskap. Den operativa verksamheten leds av en ledningsgrupp, där de innovationsstödsansvariga vid respektive lärosäte ingår.

Fyrklövern arbetar systematiskt med erfarenhetsutbyte mellan de fyra lärosätena för att kontinuerligt höja kompetensen samt utveckla och implementera nya metoder och arbetssätt inom innovationsstödsverksamheten.

Fyrklövern har en stark förankring och är verksamt både på lokal, regional och nationell nivå.

Kontakt

Helena Melander Bergström

Tjänstetitel: VD Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Helena Melander Bergström

E-post:

Telefon: 019 303347

Rum: IA2016

Helena Melander Bergström
Bilden visar ett möte.

Doktorandkurs i nyttiggörande

Här lär framtidens forskare sig att maximera impact utanför akademin.