Deras forskning gör skolan tryggare – vill bidra till en värld utan mobbning

Genom att samarbeta med Stiftelsen Friends bidrar Örebroforskarna Björn Johansson och Erik Flygare till en tryggare miljö för barn i skolan.
– Samarbetet med Björn och Erik är ovärderligt, säger Frida Warg på Friends.

Björn Johansson och Erik Flygare är universitetslektorer i socialt arbete vid Örebro universitet och forskar på barn och ungas erfarenheter och konsekvenser av utsatthet för våld, mobbning och kränkande handlingar i skolan. Redan 2015 kom de i kontakt med Stiftelsen Friends, en barnrättsorganisation som jobbar för en värld utan mobbning. Det blev starten på ett långt samarbete.

– Det är viktig att de metoder och arbetssätt som vi använder i vårt arbete i förskolor, skolor och föreningar är forskningsbaserade. Det händer dessutom otroligt mycket inom det här forskningsfältet just nu och för oss på Friends är det helt ovärderligt att få jobba tillsammans med forskare vid Örebro universitet, säger Frida Warg, sakkunnig på Friends.

Utvärderar metoder

Örebroforskarna har genomfört studier på uppdrag åt Friends och även utvärderat de metoder som stiftelsen använder, både när det gäller innehåll och uppföljning av hur det fungerar.

Frida Warg på Stiftelsen Friends

Frida Warg.

Samarbetet har också bidragit till ett ökat utbyte med andra forskare på området, bland annat genom den globala antimobbningskonferensen World Anti-bullying Forum (WABF) som Friends anordnar och där de båda Örebroforskarna har varit med i organisationskommittén.

– Vårt samarbete med Friends är verkligen ett samarbete. Det är ett ömsesidigt utbyte. Det är positivt att arbeta med en verksamhet och personer som vägleds av ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Alla är helt enkelt flexibla och öppna för förändring och utveckling, säger Björn Johansson.

Även Frida Warg på Friends framhåller att samarbetet är givande för alla parter.

–  Det är inte så att forskarna bara bidrar med kunskap som vi sedan kan använda, utan det går åt båda håll: våra erfarenheter, arbetssätt och kontakten med skolor ger ett flöde åt andra hållet, tillbaka till forskningen, säger hon.

Viktigt att forskning kommer till nytta

Frida Warg menar också att det är viktigt att forskning kommer till nytta i samhället och bidrar till förändring.

– Det finns så mycket kunskap och det är så viktigt att den når ut och används, forskningen får inte vara isolerad från resten av samhället, säger hon.

Även för Björn Johansson och Erik Flygare är det viktigt att nå ut och känna att man som forskare kan bidra till förändring.

– En del av vår forskning har redan förändrat riktlinjer och regelverk som ska skapa en bättre skolmiljö. Vi vill genom vår forskning arbeta emot kränkningar, trakasserier och ångest – för att varje barn ska känna sig trygg och älskad. Vi vill vara med och skapa en värld utan mobbning, säger de.

Text: Anna Lorentzon
Film: Isabell Borgencrantz

Här hittar du mer information om Stiftelsen Friends forskningssamarbeten och utvecklingsprojekt. 

Björn Johansson är även projektledare för delprojektet Samverkan för att främja skolnärvaro inom Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet. Läs mer om det här.

Läs mer om Mötesplats Social Innovation.

Vill din organisation jobba ihop med forskare på Örebro universitet? Kontakta Forskaruppdrag, en verksamhet inom Örebro universitet Holding AB som jobbar med att matcha din organisations behov och utmaningar med forskare som har intresse och kunskap inom ett specifikt område.

Här hittar du fler exempel på forskning som gör samhällsnytta

Många forskare vid Örebro universitet samarbetar med företag i näringslivet, organisationer, civilsamhälle eller offentlig sektor. Här är tre exempel på forskare som på olika sätt bidrar till att skapa ett tryggare samhälle.

Kristina Collén sprider kunskap om flickor med autism och ADHD

Kristina Collén är socionom, författare och universitetsadjunkt på Örebro universitet som under sitt arbete i Social Impact Lab har tagit fram Almamodellen – ett utbildningsprogram som riktar sig till pedagoger och andra som arbetar i skolan. Målet är att sprida kunskap och inspirera till insatser för flickor med autism och ADHD. 

Terese Glatz forskning skapar tryggare föräldrar

Terese Glatz är docent i psykologi vid Örebro universitet och skapare till Föräldraskapsleken, ett kortspel som används av praktiker för att främja dialoger och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar som kan hjälpa föräldrar att hitta lösningar på de utmaningar de ställs inför.

 
 
 
 

Henrik Andershed bidrar till minskad brottslighet

Henrik Andershed är professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet, som grundat företaget Embrace Safety AB. Embrace är en digital tjänst som kartlägger och analyserar brott och otrygghet och som möjliggör ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.